WIELKA RADOŚĆ

WIELKA RADOŚĆ

Z wielką radością chcemy Was powiadomić, iż 16 maja 2017 r. z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wpłynęła informacja, że sprawa beatyfikacji Ks. Jana Berthiera przekazana zostaje do Kongresu Konsultorów teologicznych. Ks. Patrice Ralaivao MSF, Postulator Beatyfikacji naszego Ojca Założyciela, przekazał 26 maja 2017 r. tejże Kongregacji 11 egzemplarzy Positio.

Ocena końcowa Konsultorów teologicznych wraz z pisemnymi wnioskami “Generalnego Promotora Wiary” zostaną poddane osądowi Kardynałów i Biskupów, którzy zbiorą się 05 października 2017 r. na Kongresie Teologicznym.

Zwracamy się więc do Was z prośbą o zintensyfikowanie modlitw o beatyfikację naszego Założyciela Ks. Jana Berthiera:

Boże, Ty uwielbiasz tych, którzy Ciebie wielbią, wsław sługę Twego, Jana Berthiera. On zawsze starał się o chwałę Twoją przez pracę nad zbawieniem dusz i wychowaniem młodzieży, która jest nadzieją Twojego Kościoła. Spraw, aby przez Kościół zaliczony do grona świętych, przyświecał nam jako przykład świętej gorliwości o Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.