ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W KAZIMIERZU BISKUPIM

20 maja 2017 r. podczas Mszy św. o godz. 1100, w kościele Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, z rąk J.E. Ks. Biskupa Wiesława A. Meringa święcenia diakonatu przyjął Kl. Sebastian Sobkowiak MSF. Natomiast święcenia kapłańskie przyjęli: Dk. Adam Gaca MSF i Dk. Aliaksiei Papliouka MSF. W uroczystościach uczestniczył Zarząd Prowincjalny z Ks. Prowincjałem Adamem Sobczykiem MSF na czele, cała wspólnota seminaryjna, z Ks. Rektorem Marianem Kołodziejczykiem MSF, Nowicjusze MSF ze swoimi Moderatorami jak również inni Współbracia z różnych naszych domów w Polsce i za granicą (Austria, Białoruś, Madagaskar, Norwegia, Papua Nowa Gwinea) oraz księża diecezjalni.