SPOTKANIE W AUSTRII

SPOTKANIE W AUSTRII

W dniach 8-10 maja w Maria Ellend odbyło się spotkanie Zarządu Polskiej Prowincji MSF z odpowiedzialnymi za pomoc misjom: Prokuratorem Polskiej Prokury Misyjnej w Niemczech ks. Norbertem Maierem MSF, Referentem d/s misji zagranicznych w Polsce ks. Kazimierzem Świderskim MSF,  Ks. Pawłem Gnatem z Maria Ellend i ks. Arturem Schreiberem MSF z Biesengen. Podczas spotkania zwrócono uwagę na potrzebę dalszej ścisłej współpracy wszystkich agend, przeanalizowano dokument Komisji misyjnej przy Zarządzie Generalnym MSF oraz przedyskutowano sposoby i kryteria pomocy Polskim MSF.