PIERWSZA WIZYTACJA DOMU ZAKONNEGO W RZYMIE

PIERWSZA WIZYTACJA DOMU ZAKONNEGO W RZYMIE

W dniach 4-5 maja 2017 ks. Prowincjał Adam Sobczyk wraz z ks. asystentem Piotrem Krupą przeprowadzili wizytację kanoniczną Domu Zakonnego - Sacra Familia.

Wizytatorzy byli w obu parafiach i rozmawiali z wszystkimi członkami wspólnoty zakonnej w Rzymie. Dom zakonnych istnieje od roku. Była to pierwsza wizytacja w tym domu.