NOMINACJA PROFESORSKA DLA NASZEGO WSPÓŁBRATA KS. STEFANA SZYMIKA MSF

NOMINACJA PROFESORSKA DLA NASZEGO WSPÓŁBRATA KS. STEFANA SZYMIKA MSF

8 marca 2017

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 64 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się w środę, 8 marca, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wśród uhonorowanych znalazł się misjonarz św. Rodziny, Ksiądz Profesor Stefan Szymik.

Ks. prof. Stefan Szymik MSF urodził się 10 stycznia 1956 r. w Orzeszu-Jaśkowicach. W 1975 r. wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Studia filozoficzne i teologiczne odbył WSD MSF w Kazimierzu Biskupim k. Konina. W 1982 r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie odbył studia specjalistyczne w KUL (1982-1987), uwieńczone tytułem naukowym doktora teologii w zakresie biblistyki, i studia biblijne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zakończone stopniem licencjata nauk biblijnych (1991-1994). Habilitował się w 2003 r. i został kierownikiem Katedry Hermeneutyki Biblijnej. Obecnie ks. prof. Stefan Szymik MSF jest wykładowcą Pisma Świętego w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim i pracownikiem dydaktyczno-naukowym KUL i współpracownikiem Redakcji Encyklopedii Katolickiej. Obszar jego zainteresowań naukowych dotyczy hermeneutyki, metodologii biblijnej i aktualizacji Biblii w życiu Kościoła.