74. ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO KS. EDMUNDA KAŁASA MSF

74. ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO KS. EDMUNDA KAŁASA MSF

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ KS. EDMUNDA KAŁASA MSF

Wszechmogący wieczny Boże w Trójcy Jedyny, dziękujemy Ci za wielki Twój dar w osobie Sługi Bożego Ks. Edmunda Kałasa - Misjonarza Świętej Rodziny. Naśladując Jezusa Chrystusa, przez śmierć męczeńską złożył on całkowitą ofiarę z siebie w obronie wiary i wierności Kościołowi.

Boże miłości, Ty sprawiasz, że z każdej ofiary płynie nowa moc i ożywia się wiara. Dając za wzór Ks. Edmunda pomóż nam go naśladować przez świadczenie naszym życiem o Twojej miłości. Spraw też, byśmy przez wierność Chrystusowi, po dokonaniu życia w doczesności, mogli się razem z nim cieszyć szczęściem w niebie.

Dla większej chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku otocz chwałą Twego sługę Ks. Edmunda Kałasa już tu na ziemi. Za jego wstawiennictwem użycz nam łask, o które Cię pokornie prosimy.

Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Życiorys...