ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE, KTÓRYCH IDEĄ, MIEJSCEM I ZMAGANIEM BĘDĄ GÓRY. 16-23 CZERWCA 2018

Góra Synaj była cała spowita dymem, gdyż Jahwe zstąpił na nią w ogniu... Jahwe zstąpił na górę Synaj - na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. (Ex 19, 18-20)

Cała przyroda jest objawieniem, ale góry są nimi szczególnie. Objawiają mi Boga - raz w ogniu fascynacji, raz w chmurze trwogi. Za każdym jednak razem widzę w nich Twarz Boga, który jest Ojcem, Ojcem wszystkich i wszystkiego. Przede wszystkim gór. Nazwał przecież siebie w Starym Przymierzu „bogiem gór” (Romano Cornuto)

Wizytacja w Norwegii.

W ostatnim tygodniu listopada ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF wraz z Wiceprowincjałem ks. Robertem Ciżewskim MSF przeprowadzili kanoniczną wizytację u naszych współbraci pracujących w Norwegii.

PODNIESIENIE KOŚCIOŁA W ŚWIDRZE DO RANGI SANKTUARIUM I PEREGRYNACJA KOPII JASNOGÓRSKIEGO OBRAZU W PARAFII

20 listopada 2017 roku przy okazji peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej Abp Henryk Hoser podniósł do godności sanktuarium kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. Biskup Kazimierz Romaniuk.

KONFERENCJA NAUKOWA APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI

18 listopada 2017 w Górce Klasztornej odbyła się konferencja naukowa ADS pod tytułem: Jest nadzieja, bo jest życie wieczne. Na konferencji swoją obecnością zaszczycił ks. Generał Edmund Michalski MSF wraz z Prowincjałem Polskiej Prowincji ks. dr hab. Adamem Józefem Sobczykiem MSF.

RADA PROWINCJI

W dniach 14-16 listopada w Bąblinie odbyła się Rada Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. W jej skład wchodzą: Zarzad Prowincjalny MSF, Oficjałowie Prowincjalni (misje, powołania, rodziny, ekipa rekolelcyjna) redaktor Posłańca, moderator nowicjatu, moderator formacji ciągłej, dyrektor ADS, prezes fundacji Posłaniec oraz rektorzy wszystkich domów zakonnych Polskiej Prowincji MSF. Gościnnie ks. Generał - Edmund Michalski MSF, Prowincjał Prowincji Niemieckiej MSF - ks. Egon Ferber MSF i ekonom generalny ks. Michael Baumbach MSF. Temat Rady: "Komunikacja interpersonalna w naszych wspólnotach."

QUINQUENALIA

6-10 listopada 2017

W Domu Rekolekcyjnym w Ciechocinku odbył się coroczny kurs dla najmłodszych kapłanów z naszej Prowincji. Poza wykładami nasi współbracia spotkali się z naszych Przełożonym Prowincjalnym Ks. Adamem Sobczykiem MSF.

REKOLEKCJE JUBILEUSZOWE

W dniach od 16 do 20 października w Domu Zakonnym na Szczytniku odbyły się rekolekcje jubileuszowe. Naszym współbraciom życzymy wielu łask Bożych i opieki Świętej Rodziny.ny. 

JUBILEUSZ 50 LECIA ISTNIENIA W KAZIMIERZU BISKUPIM WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO MSF

Dnia 16 października 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim odbyła się Uroczysta Jubileuszowa Inauguracji nowego roku formacyjnego.

Została odprawiona Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem księdza Biskupa Dariusza Kałużę Ordynariusza Diecezji Goroka na Papui Nowej Gwinei. Homilię wygłosił ks. Prowincjał Adam Sobczyk. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. Asystent Prowincjalny Piotr Krupa pt.: Historia Wyższego Seminarium Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim.

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

W dniach od 2 do 6 października w naszych Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej odbyły się rekolekcje kapłańskie dla naszych współbraci, które wygłosił ks. Andrzej Pryba MSF. W naszych rekolekcjach gościnnie uczestniczyli także nasi bracia Saletyni.

122 ROCZNICA POWSTANIE MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28 września 1895 roku w Grave w Holandii.

Ks. Berthier MS nasz Założyciel pisał: „Święta Rodzina jest prawdziwym modelem cnót chrześcijańskich. Nie możemy więc uczynić nic lepszego niż skopiować w nas ten wzór i ofiarować go światu przez życie całkowicie zgodne z życiem Świętej Rodziny.”

Życzymy wszystkim współbraciom błogosławieństwa i potężnego zapału w głoszeniu Ewangelii.

RADA ZGROMADZENIA MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY NA LA SALETTE

20-30 września 2017

We wrześniu na La Salette, gdzie spoczywa Założyciel Misjonarzy Świętej Rodziny, Sługa Boży Ks. Jan Berthier MS, odbyła się, pod przewodnictwem Ks. Generała Edmunda Michalskiego MSF przy współpracy całego Zarządu Generalnego, Rada Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

KAPITUŁA I WIZYTACJA W BRONNBACH

17-18 września 2017

Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF wraz ze swoimi asystentami: Ks. Piotrem Krupą MSF i Ks. Piotrem Gałązką MSF przeprowadzili wizytację kanoniczną w Polskiej wspólnocie MSF, pracującej na misjach w Niemczech. Uczestniczyli także w kapitule, która odbyła się w klasztorze w Bronnbach.

ŚLUBY ZAKONNE

8 września - to dzień w naszym Zgromadzeniu, kiedy nasi współbracia po roku odbytego Nowicjatu składają swoją pierwszą profesję zakonną a nasi klerycy i bracia zakonni odnawiają swoje śluby. To także dzień składania ślubów wieczystych.

W tym roku dwaj nasi współbracia kl. Stanisław Adamowicz MSF i kl. Konstanty Cybulski MSF, złożyli śluby wieczyste na Białorusi w parafii św. Anny, w Dzierżyńsku. Gratulujemy i życzymy obfitości łask z samego Nieba.

WIZYTACJA NA BIAŁORUSI

Na początku września na Białorusi odbyła się wizytacja.

PROJEKT KOSTKA W ZŁOTOWIE

W dniach 8-10 września zapraszamy duszpasterzy wraz z młodzieżą na siódmą już edycję Projektu Kostka w Złotowie. Tym razem przybrał on formę festiwalu hip-hopowego, a wśród zaproszonych artystów główną gwiazdą będzie popularny raper Grubson.

ZMARŁ KS. PIOTR ŻELICHOWSKI MSF

Z przykrością informujemy, że 4 września zmarł w szpitalu nasz Współbrat – Ks. Piotr Żelichowski MSF - inicjator Apostolstwa Dobrej Śmierci w Polsce i Dyrektor ADS w latach 1989-1996. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w Górce Klasztornej, w czwartek 7 września o godz. 1200.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

PIELGRZYMKA ŚWIDERSKA

5-14 sierpnia 2017

Dnia 5 sierpnia po raz 36 tradycyjnie już wyruszyła ze Świdra z parafii Św. Teresy od dzieciątka Jezus Piesza Pielgrzymka na jasną Górę w dwóch grupach "ŻÓŁTEJ" i BIAŁO-ŻÓŁTEJ" prowadzona przez Misjonarzy Świętej Rodziny.

PIELGRZYMKA GÓRECKA

19-30 lipca 2017

CZAS AUTENTYKÓW

Pielgrzymak Górecka to niesamowity czas! To tak specyficzna forma modlitwy, której nie sposób porównać z żadną inną. Nasza GRUPA ZŁOTA liczyła w tym roku około 80 osób, co było niemal najlepszym wynikiem wśród wszystkich grup pielgrzymki bydgoskiej. Wyruszyliśmy 19 lipca a na miejsce dotarliśmy 31, po przebyciu około 420 km.

WIELKA RADOŚĆ

Z wielką radością chcemy Was powiadomić, iż 16 maja 2017 r. z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wpłynęła informacja, że sprawa beatyfikacji Ks. Jana Berthiera przekazana zostaje do Kongresu Konsultorów teologicznych. Ks. Patrice Ralaivao MSF, Postulator Beatyfikacji naszego Ojca Założyciela, przekazał 26 maja 2017 r. tejże Kongregacji 11 egzemplarzy Positio.

Ocena końcowa Konsultorów teologicznych wraz z pisemnymi wnioskami “Generalnego Promotora Wiary” zostaną poddane osądowi Kardynałów i Biskupów, którzy zbiorą się 05 października 2017 r. na Kongresie Teologicznym.

Zwracamy się więc do Was z prośbą o zintensyfikowanie modlitw o beatyfikację naszego Założyciela Ks. Jana Berthiera:

Boże, Ty uwielbiasz tych, którzy Ciebie wielbią, wsław sługę Twego, Jana Berthiera. On zawsze starał się o chwałę Twoją przez pracę nad zbawieniem dusz i wychowaniem młodzieży, która jest nadzieją Twojego Kościoła. Spraw, aby przez Kościół zaliczony do grona świętych, przyświecał nam jako przykład świętej gorliwości o Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MSZA DZIĘKCZYNNA ZA PRACĘ DUSZPASTERSKĄ KS. ANDRZEJA KINALA MSF

25 czerwca 2017

Podziękowanie za 13. lat posługi duszpasterskiej, w tym 9. lat jako proboszcza i rektora domu zakonnego, ks. Andrzeja Kinala MSF miało miejsce na Mszy św. o godz. 1200.

Mszy przewodniczył ks. Andrzej, a współkoncelebrowali: Prowincjał ks. Adam Sobczyk MSF, ks. Grzegorz Kałdowski MSF (proboszcz nominat), ks. prof. Waldemar Pałęcki MSF i duszpasterze naszej parafii: ks. Michał Popowski MSF i ks. Łukasz Biełusz MSF.

Słowo Boże wygłosił Ksiądz Prowincjał. W oprawę liturgiczną włączyły się wszystkie wspólnoty.

Zobacz galerię zdjęć...

74. ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO KS. EDMUNDA KAŁASA MSF

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ KS. EDMUNDA KAŁASA MSF

Wszechmogący wieczny Boże w Trójcy Jedyny, dziękujemy Ci za wielki Twój dar w osobie Sługi Bożego Ks. Edmunda Kałasa - Misjonarza Świętej Rodziny. Naśladując Jezusa Chrystusa, przez śmierć męczeńską złożył on całkowitą ofiarę z siebie w obronie wiary i wierności Kościołowi.

Boże miłości, Ty sprawiasz, że z każdej ofiary płynie nowa moc i ożywia się wiara. Dając za wzór Ks. Edmunda pomóż nam go naśladować przez świadczenie naszym życiem o Twojej miłości. Spraw też, byśmy przez wierność Chrystusowi, po dokonaniu życia w doczesności, mogli się razem z nim cieszyć szczęściem w niebie.

Dla większej chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku otocz chwałą Twego sługę Ks. Edmunda Kałasa już tu na ziemi. Za jego wstawiennictwem użycz nam łask, o które Cię pokornie prosimy.

Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Życiorys...

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W KAZIMIERZU BISKUPIM

20 maja 2017 r. podczas Mszy św. o godz. 1100, w kościele Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, z rąk J.E. Ks. Biskupa Wiesława A. Meringa święcenia diakonatu przyjął Kl. Sebastian Sobkowiak MSF. Natomiast święcenia kapłańskie przyjęli: Dk. Adam Gaca MSF i Dk. Aliaksiei Papliouka MSF. W uroczystościach uczestniczył Zarząd Prowincjalny z Ks. Prowincjałem Adamem Sobczykiem MSF na czele, cała wspólnota seminaryjna, z Ks. Rektorem Marianem Kołodziejczykiem MSF, Nowicjusze MSF ze swoimi Moderatorami jak również inni Współbracia z różnych naszych domów w Polsce i za granicą (Austria, Białoruś, Madagaskar, Norwegia, Papua Nowa Gwinea) oraz księża diecezjalni.

SPOTKANIE BRACI ZAKONNYCH

W dniach 11-13 maja 2017 roku w domu zakonnym w Ciechocinku odbyło się spotkanie braci zakonnych Misjonarzy Świętej Rodziny z Polskiej Prowincji. Spotkanie zostało przygotowane i poprowadzone przez ks. Tomasza Grabarę MSF, odpowiedzialnego za formację ciągłą.

WIZYTACJA W AUSTRII

W dniach 11-13 maja 2017 odbyła się wizytacja. Wizytatorzy odwiedzili domy i parafie gdzie pracują Msf oraz odbyli rozmowy z wszystkimi współpracownikami oraz dziekanem jednego z dekanatow w których pracują nasi współbracia.

SPOTKANIE W AUSTRII

W dniach 8-10 maja w Maria Ellend odbyło się spotkanie Zarządu Polskiej Prowincji MSF z odpowiedzialnymi za pomoc misjom: Prokuratorem Polskiej Prokury Misyjnej w Niemczech ks. Norbertem Maierem MSF, Referentem d/s misji zagranicznych w Polsce ks. Kazimierzem Świderskim MSF,  Ks. Pawłem Gnatem z Maria Ellend i ks. Arturem Schreiberem MSF z Biesengen. Podczas spotkania zwrócono uwagę na potrzebę dalszej ścisłej współpracy wszystkich agend, przeanalizowano dokument Komisji misyjnej przy Zarządzie Generalnym MSF oraz przedyskutowano sposoby i kryteria pomocy Polskim MSF.

PIERWSZA WIZYTACJA DOMU ZAKONNEGO W RZYMIE

W dniach 4-5 maja 2017 ks. Prowincjał Adam Sobczyk wraz z ks. asystentem Piotrem Krupą przeprowadzili wizytację kanoniczną Domu Zakonnego - Sacra Familia.

CUD UZDROWIENIA

Ksiądz Generał, Ks. Julio i Ks. Genivaldo (Prowincjał z Brazylii Wschodniej) spotkali się w  w Sao Francisco z Iago i jego rodzicami, aby zebrać ich świadectwo na temat cudu{?} (ten znak zapytania to dlatego, że na temat prawdziwości cudu wypowie się komisja lekarska, współpracująca z Kongregacją ds. Świętych), który dokonał się w życiu Iago przez wstawiennictwo Ks. Jana Berthiera.

PIELGRZYMI MSF W FATIMIE

W dniach 23–26 marca, współbracia z Polskiej Prowincji MSF, pracujący na co dzień zagranicą: Ks. Mirosław Komorowski MSF, Ks. Joachim Rzeźniczek MSF, Ks. Ryszard Boćkowski MSF i ks. Łukasz Rodziejczak MSF uczestniczyli w pielgrzymce do Fatimy, gdzie polecali wszystkie dzieła i sprawy Zgromadzenia przemożnej opiece Matki Najświętszej. Wyjazd współorganizowany przez parafię San Remigio w Rzymie z okazji jubileuszu 100-nej rocznicy objawień w Fatmie, był też szczególną okazją, by podziękować za wszystkie łaski, jakie spływają na nasze wspólnoty zakonne.

SPOTKANIE MSF W INDONEZJI

W Semarang, w Indonezji, pod hasłem „Duszpasterstwo rodzin jest sprawą pilną”, trwa spotkanie Komisji ds. Rodziny i Przyjaciół MSF powstałej przy Zarządzie Generalnym w 2014 r. Na zdjęciu ks. Generał Edmund Michalski MSF oraz nasi Współbracia.

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE ŚP. KS. STANISŁAWA WRZEŚNIEWSKIEGO MSF

Ks. Stanisław Wrześniewski MSF, urodził się 10 marca 1936 roku, w miejscowości Gorzakiew, powiat Busko-Zdrój, w dawnym województwie kieleckim, w rodzinie rolników Marcina i Marii zd. Banaś. Miał trzech braci. W swojej rodzinnej parafii Gnojno był ochrzczony. Tu przystąpił do Pierwszej Komunii świętej i do sakramentu bierzmowania obierając sobie za patrona Św. Kazimierza.

NOMINACJA PROFESORSKA DLA NASZEGO WSPÓŁBRATA KS. STEFANA SZYMIKA MSF

8 marca 2017

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 64 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się w środę, 8 marca, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wśród uhonorowanych znalazł się misjonarz św. Rodziny, Ksiądz Profesor Stefan Szymik.

Ks. prof. Stefan Szymik MSF urodził się 10 stycznia 1956 r. w Orzeszu-Jaśkowicach. W 1975 r. wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Studia filozoficzne i teologiczne odbył WSD MSF w Kazimierzu Biskupim k. Konina. W 1982 r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie odbył studia specjalistyczne w KUL (1982-1987), uwieńczone tytułem naukowym doktora teologii w zakresie biblistyki, i studia biblijne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zakończone stopniem licencjata nauk biblijnych (1991-1994). Habilitował się w 2003 r. i został kierownikiem Katedry Hermeneutyki Biblijnej. Obecnie ks. prof. Stefan Szymik MSF jest wykładowcą Pisma Świętego w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim i pracownikiem dydaktyczno-naukowym KUL i współpracownikiem Redakcji Encyklopedii Katolickiej. Obszar jego zainteresowań naukowych dotyczy hermeneutyki, metodologii biblijnej i aktualizacji Biblii w życiu Kościoła.

AKCJA REFERATU MISYJNEGO NA WIELKI POST

W jednym z artykułów, który przeczytałem w tygodniku Niedziela tuż przed Bożym Narodzeniem ubiegłego roku ukazał się ciekawy artykuł na temat sytuacji materialnej naszego społeczeństwa. Artykuł zatytułowany jest „Uwięzieni w biedzie”. Na łamach tego czasopisma woluntariusze po odwiedzeniu kilkudziesięciu tysięcy rodzin w Polsce w przeciągu kilku lat, odkąd zainicjowana została akcja „szlachetna paczka”, pokusili się o bardzo ciekawy raport. Sprawa dotyczy naszych polskich rodzin.

KS. ADAM SAMSEL MSF ODEBRAŁ DYPLOM DOKTORA NA UMK

19 lutego 2017

111 doktorów i 59 doktorów habilitowanych odebrało podczas Święta Uniwersytetu swoje dyplomy.

REKOLEKCJE ZAKONNE MSF

Od 6 do 10 lutego w naszym Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej, odbywały się coroczne rekolekcje zakonne, w których uczestniczyli nasi współbracia z Polski, Niemiec i Czech. Bogu dzięki za ten czas.

„REFLEKSJE” Z WYSPY „RAJSKIEGO PTAKA”

Kolejny rok naszego życia już za nami. Dla wspólnoty MSF w Papui Nowej Gwinei był to czas zmierzenia się z nowymi wyzwaniami: przygotowanie do wizytacji z Prowincjalatu i jednocześnie uczestniczenie w przygotowaniach i udział święceniach biskupich naszego Współbrata Ks. Dariusza Kałuży MSF - historycznego wydarzenia dla naszego Zgromadzenia na terenie „rajskiej wyspy”. Przy tej okazji była tez obecność pani Sylwii. Dla niej, jako dziennikarki, była to niepowtarzalna możliwość spojrzenia na misyjne podwórko „od kuchni”, a przy okazji usłyszenia i nagrania głosów /czasem nieporadnych/ serca tych, którym jest dane i zadane być z Pauasami na dobra na złe…

MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY NA KUBIE

W niedzielę 8 stycznia br. w kościele w Camajuani, gdzie pracują już Ks. Grzegorz Chrapla MSF z Prowincji Polskiej oraz Ks. Héctor Donoso MSF z Prowincji Chilijskiej odbyły się uroczystości pod przewodnictwem Biskupa Santa Clara, Marcela Arturo Gonzaález  Amador. Tym samym nastąpiło oficjalne otwarcie misji MSF na Kubie w diecezji Santa Clara. W uroczystości tej wzięli udział: Przełożony Generalny Misjonarzy Świętej Rodziny Ks. Edmund Michalski MSF z Rzymu oraz Przełożeni Prowincjalni: Ks. Patricio Vargas MSF z Chile i Ks. Adam Sobczyk MSF z Polski.

KAPŁAŃSKIE SPOTKANIE ROCZNIKA 1994

14–17 stycznia 2017

Otóż tegoroczne spotkanie kursowe odbyło się tym razem w Austrii, w dniach 14–17 stycznia b.r. w naszym domu zakonnym w Maria Ellend. W spotkaniu wzięli udział wszyscy współbracia, którzy w roku 1994 przyjęli święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bpa Bronisława Dembowskiego. W ramach comiesięcznych uroczystości maryjno-pielgrzymkowych (tzw. Monatswallfarth) poprowadziliśmy różaniec i odprawiliśmy uroczystą mszę św. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Norbert Maier MSF.

UROCZYSTOŚĆ W JAROMERI W NASZEJ MISYJNEJ PARAFII W CZECHACH

W parafii w Jaroměři u Ks. Jerzego Zięby MSF w niedziele 1 stycznia 2017 z okazji 100 rocznicy objawień Panny Maryi w Fatimie odbyły się uroczystości. W Gościu Niedzielnym - dodatek legnicki ukazał się tez na ten temat artykuł: "W trosce o pokój na świecie".