UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada 2016

W ten dzień w sposób szczególny modlimy się o beatyfikację naszego o. Założyciela Jana Berthiera:

Boże, Ty uwielbiasz tych, którzy Ciebie wielbią, wsław sługę Twego, Jana Berthiera. On zawsze starał się o chwałę Twoją przez pracę nad zbawieniem dusz i wychowaniem młodzieży, która jest nadzieją Twojego Kościoła. Spraw, aby przez Kościół zaliczony do grona świętych, przyświecał nam jako przykład świętej gorliwości o Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Pamiętamy także w modlitwie o beatyfikację naszego współbrata Ks. Edmunda Kałasa MSF

Numer obozowy: 28187

Wszechmogący wieczny Boże w Trójcy Jedyny, dziękujemy Ci za wielki Twój dar w osobie Sługi Bożego Ks. Edmunda Kałasa - Misjonarza św. Rodziny. Naśladując Jezusa Chrystusa, przez śmierć męczeńską złożył on całkowitą ofiarę z siebie w obronie wiary i wierności Kościołowi. Boże miłości, Ty sprawiasz, że z każdej ofiary płynie nowa moc i ożywia się wiara. Dając za wzór Ks. Edmunda pomóż nam go naśladować przez świadczenie naszym życiem o Twojej miłości. Spraw też, byśmy przez wierność Chrystusowi, po dokonaniu życia w doczesności, mogli się razem z nim cieszyć szczęściem w niebie. Dla większej chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku otocz chwałą Twego sługę już tu na ziemi. Za jego wstawiennictwem użycz nam łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.