SYMPOZJUM RODZINNE 2016

SYMPOZJUM RODZINNE 2016

3-4 lutego 2016 w Kazimierzu Biskupim odbyło się XVI Sympozjum Teologiczne "Duszpasterstwo rodzin w kontekście Nowej Ewangelizacji", zorganizowane przez WT UAM, Sekcja w Kazimierzu Biskupim.

Sympozjum rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Biskup Wiesław Mering Ordynariusz Włocławski. Głównym organizatorem sympozjum był Ks. dr Andrzej Pryba MSF, Pełnomocnik Dziekana Sekcji WT UAM w Kazimierzu Biskupim, przy współpracy z Rektorem WSD MSF, Ks. dr. Adamem Bajorskim MSF z całą Wspólnotą seminaryjną w Kazimierzu Biskupim.

Za przygotowanie i organizację sympozjum oraz za wygłoszone wykłady, Zarząd Prowincjalny MSF, składa wszystkim Współbraciom serdeczne podziękowanie. Na listę prelegentów lub prowadzących spotkania wpisali się: Ks. Prowincjał dr hab. Adam Sobczyk MSF, Ks. dr Adam Bajorski MSF, Ks. dr Andrzej Pryba MSF, Ks. mgr lic. Tomasz Górecki MSF i Ks. mgr lic. Radosław Rafał MSF. Listę wszystkich prelegentów oraz program sympozjum można znaleźć na naszej stronie: misjonarzemsf.pl.

Pobierz wersję plakatu w formacie PDF