ŚWIĘCENIA W KAZIMIERZU BISKUPIM

ŚWIĘCENIA W KAZIMIERZU BISKUPIM

Dnia 21 maja 2016 r., podczas Mszy św. o godz. 1100, w kościele seminaryjnym w Kazimierzu Biskupim, z rąk J.E. Ks. Biskupa Wiesław Alojza Meringa - Ordynariusza Włocławskiego, święcenia diakonatu przyjął kl. Aliaksei Papliouka MSF oraz święcenia prezbiteratu dk. Filip Manikowski MSF i dk. Paweł Jaguś MSF. W uroczystościach uczestniczył ks.Generał Edmund Michalski MSF, Zarząd Prowincjalny z Ks. Prowincjałem Adamem Józefem Sobczykiem MSF na czele, księża Prowincjałowie z Niemiec i Hiszpanii, specjalny delegat z Francji jak również cała wspólnota seminaryjna, Nowicjusze MSF ze swoimi Moderatorami, i inni Współbracia z różnych naszych domów oraz kilku księży diecezjalnych. Jesteśmy wdzięczni Najwyższemu Kapłanowi Jezusowi Chrystusowi za nowo wyświęconych Księży.