SPOTKANIE Z REFERENTEM DUSZPASTERSTWA RODZIN W BĄBLINIE

SPOTKANIE Z REFERENTEM DUSZPASTERSTWA RODZIN W BĄBLINIE

5 lutego 2016 w Bąblinie odbyło się spotkanie Referenta Duszpasterstwa Rodzin z wszystkimi odpowiedzialnymi za Domy Rekolekcyjne MSF w Polsce. Kapłani dzielili się swoją pracą w ośrodkach, planami na przyszłość. Każdy ośrodek chce się rozwijać i pozyskiwać coraz więcej ludzi dla duchowości świętorodzinnej. Ustalono plan pracy na następny rok.