RADA PROWINCJI

RADA PROWINCJI

15-17 listopada 2016

Jak każdego roku Przełożeni Polskiej Prowincji MSF spotykali się na Radzie Prowincji. Tematem tegorocznej Rady była: Modlitwa w naszych wspólnotach. Uczestniczyli w tej Radzie: Zarząd Prowincjalny, Oficjałowie i Rektorzy Domów zakonnych. Spotkanie odbyło się w naszym Sanktuarium w Górce Klasztornej. Każdy ze współbraci miał możliwość przedstawienia sytuacje w swoim domach zakonnym a Oficjałowie zapoznali Radę ze swoimi planami na najbliższy czas. Rada Prowincji przebiegała w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia.