QUINQUENALIA

QUINQUENALIA

7-11 listopada 2016

W Domu Rekolekcyjnym w Ciechocinku odbył się coroczny kurs dla kapłanów obejmujący swym zakresem wykłady z dyscyplin teologicznych, tzw. Quinquenalia, w którym uczestniczyli kapłani wyświęceni w latach 2011-2014. Poza wykładami miało również miejsce oficjalne spotkania z Przełożonym Prowincjalnym Ks. Adamem Sobczykiem MSF oraz z zaproszonymi na tę okazję specjalistami z różnych dziedzin.