MISJONARZE MIŁOSIERDZIA

MISJONARZE MIŁOSIERDZIA

9 lutego 2016 w Rzymie, Ks. Robert Ablewicz MSF, misjonarz z Papui Nowej Gwinei oraz Ks. Henryk Sawarski, misjonarz z Madagaskaru, odebrali dekret ustanowienia Misjonarzem Miłosierdzia. Ks. Robert Ablewicz MSF przy tej okazji przebywał też krótko w Polsce odwiedzając niektóre z naszych wspólnot, m. in. w Poznaniu.

Rozesłanie ponad tysiąc Misjonarzy Miłosierdzia połączone z błogosławieństwem Papieża Franciszka odbyło się w Środę Popielcową 10 lutego 2016 podczas uroczystości w Bazylice Świętego Piotra.


Papież Franciszek

Misericordiae vultus

Bulla ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

(…) Podczas Wielkiego Postu w tym Roku Świętym zamierzam wysłać Misjonarzy Miłosierdzia. Będą znakiem matczynej troski Kościoła o Lud Boży, aby wszedł on w głębokości bogactwa tej tajemnicy tak fundamentalnej dla naszej wiary. Będą to kapłani, którym udzielę władzy przebaczenia grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej, aby podkreślić wielkość ich posłania. Będą przede wszystkim żywym znakiem tego, jak Ojciec przygarnia tych, którzy szukają jego przebaczenia. Będą Misjonarzami Miłosierdzia, ponieważ będą kształtować ze wszystkimi spotkanie pełne człowieczeństwa, źródło uwolnienia, bogate w odpowiedzialność za przezwyciężenie trudności i podjęcie nowego życia otrzymanego w Chrzcie świętym. W ich misji pozwolą się oni poprowadzić słowom Apostoła: «Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie» (Rz 11, 32). Wszyscy bowiem, nie wyłączając nikogo, wezwani są do przyjęcia tego apelu miłosierdzia. Niech misjonarze żyją tym wezwaniem wiedząc, że mogą utkwić swój wzrok w Jezusie: «miłosiernym i wiernym arcykapłanie» (por. Hbr 2, 17).