JUBILEUSZE KAPŁAŃSKIE 2016

JUBILEUSZE KAPŁAŃSKIE 2016

Jubileusze kapłaństwa 2016 przeżywają następujący kapłani:

60-lat (27 maja): Ks. Czesław Meres MSF; 55-lat (27 maja): Ks. Antoni Chabraszewski MSF; 50-lat (19 maja): Ks. Marian Gabryelczyk MSF; 45-lat (07 listopada): Ks. Marian Bocian MSF, Ks. Antoni Burba MSF; 40-lat (08 czerwca): Ks. Stanisław Sałata MSF; 35-lat (24 maja): Ks. Stanisław Czarny MSF, Ks. Andrzej Pietrzyk MSF, Ks. Marian Twardawa MSF; 30-lat (11 czerwca): Ks. Włodzimierz Burzawa MSF, Ks. Joachim Fąs MSF, Ks. Marian Machinek MSF, Ks. Stanisław Malinowski MSF, Ks. Waldemar Murach MSF, Ks. Krzysztof Sielski MSF, Ks. Rajnold Skowronek MSF; 25-lat (15 czerwca): Ks. Janusz Jezusek MSF, Ks. Grzegorz Kałdowski MSF, Ks. Mirosław Komorowski MSF, Ks. Piotr Michalski MSF, Ks. Bogdan Mikutra MSF, Ks. Bogdan Peć MSF, Ks. Jacek Pilch MSF, Ks. Andrzej Pryba MSF, Ks. Jacek Wardak MSF, Ks. Marek Winiarski MSF; 20-lat (22 czerwca): Ks. Józef Bobeł MSF, Ks. Adam Samsel MSF; 15-lat (09 czerwca): Ks. Sylwester Robak MSF; 10-lat (19maja): Ks. Robert Ablewicz MSF, Ks. Grzegorz Chrapla MSF, Ks. Siarhei Dabrahost MSF, Ks. Pavel Sluka MSF.

Wszystkim jubilatom składamy serdeczne podziękowania za kapłańską posługę dla dobra ludu Bożego, na rzecz Kościoła powszechnego i Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny oraz życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa. Niech Maryja, Matka Kapłanów, otacza swą opieką Księży Jubilatów, a św. Józef niech wyprasza wszelkie potrzebne łaski.

Zamieszczamy kilka zdjęć naszych najstarszych Jubilatów: ks. Czesława Meresa - 60 lat kapłaństwa; ks. Mariana Gabryelczyka - 50 lat kapłaństwa.  Kapłani przeżywający Jubileusz 25 - lecia Kapłaństwa odprawią Mszę Świętą dziękczynną w Górce Klasztornej 19 czerwca 2016 r.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ KAPŁAŃSKICH

Czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera, jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha Świętego?

  • Chcę

Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary?

  • Chcę

Czy na chwałę Boga i dla uświęcenia chrześcijańskiego ludu chcesz pobożnie i z wiarą sprawować misteria Chrystusa, a zwłaszcza Eucharystyczną Ofiarę i sakrament pokuty, zgodnie z tradycją Kościoła?

  • Chcę

Czy chcesz razem z nami wypraszać Boże miłosierdzie dla powierzonego ci ludu, modląc się nieustannie według nakazu Chrystusa?

  • Chcę

Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną Ofiarę, i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi?

  • Chcę, z Bożą pomocą

GALERIA

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)