BAZYLIKA MNIEJSZA W GÓRCE KLASZTORNEJ – KATEDRĄ

BAZYLIKA MNIEJSZA W GÓRCE KLASZTORNEJ – KATEDRĄ

Ten tytuł, to oczywiście w przenośni, ale tak mogliśmy przez chwilę pomyśleć i poczuć się w minioną niedzielę, 02 października, gdy byliśmy świadkami ważnego wydarzenia, które miało miejsce w Górce Klasztornej, na Krajnie (diecezja bydgoska), w miejscu najstarszego objawienia Matki Bożej na ziemi polskiej.

Zazwyczaj Biskup Diecezjalny udziela święceń diakonatu czy też prezbiteratu w swojej katedrze. Tym razem było inaczej. Wywodzący się ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Ksiądz Biskup Dariusz Kałuża MSF, który nie tak dawno sam został wyświęcony na biskupa i ustanowiony Ordynariuszem Diecezji Goroka w Papui Nowej Gwinei, udzielał w Górce Klasztornej święceń diakonatu naszemu współbratu, klerykowi Adamowi Gaca MSF.

Święcenia są zawsze ważnym wydarzeniem dla całej wspólnoty zakonnej, dlatego też na tę uroczystość przybyli Misjonarze Świętej Rodziny z różnych wspólnot na czele z Przełożonym Prowincjalnym, Ks. Adamem Sobczykiem MSF. Obecni byli nowicjusze ze swoimi Moderatorami oraz prawie cała wspólnota seminaryjna WSD w Kazimierzu Biskupim na czele z Ks. Rektorem Marianem Kołodziejczykiem MSF. Był również Ks. Andrzej Pryba MSF, Prodziekan Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, gdzie studiują nasi klerycy.

Ten wyjątkowy dzień był oczywiście świętem dla najbliższej rodziny nowo wyświęconego diakona Adama, ale też świętem całej parafii przy Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej, z której to on pochodzi, i gdzie wzrastało i dojrzewało jego powołanie.

Ks. Józef Bobeł MSF, Proboszcz i Kustosz Sanktuarium a jednocześnie Przełożony domu zakonnego wraz z całą Wspólnotą MSF w Górce Klasztornej zadbali o to, byśmy wszyscy mogli to wspólne świętowanie w pięknej Bazylice, przedłużyć jeszcze przy wspólnym stole i za to jesteśmy im wdzięczni. Najbardziej jednak jesteśmy wdzięczni Księdzu Biskupowi Dariuszowi za to, że mogliśmy być w naszej wspólnocie świadkami jego biskupiej posługi. Ponieważ już za kilka dni Ks. Biskup Dariusz Kałuża MSF udaje się do Papui Nowej Gwinei, do swojej diecezji w Goroce, życzymy mu mocy Ducha Świętego i błogosławieństwa Bożego na drodze, którą dla niego sam Bóg przygotował.

Ks. Grzegorz Kałdowski MSF – Sekr. Prow