ARTYKUŁ W NASZYM DZIENNIKU O REKOLEKCJACH W BĄBLINIE