RADA PROWINCJI, BĄBLIN

RADA PROWINCJI, BĄBLIN

17–19 listopada 2015

W Bąblinie w dniach 17–19 listopada 2015 r., odbyła się Rada Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny.

W Radzie uczestniczyli: Zarząd Prowincjalny Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny na czele z Ks. Prowincjałem Adamem Józefem Sobczykiem MSF, wszyscy przełożeni domów zakonnych w Polsce i poza jej granicami (Austria, Białoruś, Czechy, Niemcy, Norwegia), odpowiedzialni za poszczególne agendy oraz formatorzy i zaproszeni goście. Temat Rady Prowincji był kontynuacją trzyletniego cyklu i brzmiał następująco: Ślub posłuszeństwa a praktyka życia zakonnego MSF.

Uczestnicy Rady Prowincji wysłuchali relacji z poszczególnych placówek oraz wykładu Ks. mgr lic. Michała Krycha MSF – Prawny wymiar ślubu posłuszeństwa. Następnie w kilku grupach podjęto dyskusję nad osobistym i wspólnotowym przeżywaniem ślubu posłuszeństwa oraz nad ważnymi dla Polskiej Prowincji MSF tematami wynikającymi z życia codziennego, jak np. profesjonalna opieka nad chorymi i starszymi współbraćmi czy też jak wzmocnić jeszcze wysiłki wszystkich współbraci w celu pozyskania nowych powołań oraz jakie tematy miałyby w szczególny sposób wybrzmieć na Kapitule Prowincjalnej, która odbędzie się w przyszłym roku.

W ramach troski o formację osobistą i właściwe funkcjonowanie naszych wspólnot uczestnicy Rady Prowincji wysłuchali referatu pani psycholog i terapeuty mgr Urszuli Nowak na temat współczesnych uzależnień i destrukcyjnego jego wpływu na życie, tak osobiste, jak i wspólnotowe.

W czasie obrad zaprezentowany został także film zrobiony przez pana reżysera Konstantego Kulika na temat pracy Misjonarzy Świętej Rodziny na rzecz rodzin, prowadzonej w pięciu ośrodkach rekolekcyjnych do tego przysposobionych tj.: Bąblin, Ciechocinek, Górka Klasztorna, Kazimierz Biskupi i Szczytna Kłodzka.

Na zakończenie Rady Prowincji Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF podziękował wszystkim za owocny udział w obradach i udzielił wszystkim błogosławieństwa na dalsze wysiłki w wypełnianiu powierzonych obowiązków oraz na szczęśliwy powrót do swoich wspólnot.