ROK 2014

Jubileusze kapłaństwa w br. przeżywają następujący kapłani:

55-lecie: Ks. Jan Zimnoch MSF; 40-lecie: Ks. Kazimierz Boryna MSF; 30-lecie: Ks. Ignacy Pająk MSF, Ks. Michalik Stanisław MSF; 25-lecie: Ks. Stachowiak Krzysztof MSF, Ks. Zięba Jerzy MSF, Ks. Żebrowski Józef Antoni MSF, Ks. Antoni Wawrzeczko MSF; 20-lecie: Ks. Stefan Amielawski MSF, Ks. Paweł Gnat MSF, Ks. Bogusław Jaworowski MSF, Ks. Marian Kołodziejczyk MSF, Ks. Piotr Krupa MSF, Ks. Mirosław Książek MSF, Ks. Norbert Maier MSF, Ks. Dariusz Mogielnicki MSF; 10-lecie: Ks. Michał Krych MSF, Ks. Krzysztof Skorek MSF Ks. Damian Szumski MSF, Ks. Adam Wróbel MSF.
Wszystkim jubilatom składamy serdeczne podziękowania za kapłańską posługę dla dobra ludu Bożego, na rzecz Kościoła powszechnego i Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny oraz życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa i wiernego trwania w komunii z Jezusem Chrystusem, Najwyższym Kapłanem. Niech Maryja, Matka Kapłanów, otacza swą opieką Księży Jubilatów, a św. Józef niech uprasza wszelkie potrzebne łaski.


GRUDZIEŃ

28.12.2014 r. - w Kazimierzu Biskupim odbyło się uroczyste zakończenie Roku Jubileuszowego 500-lecia fundacji klasztoru pobernardyńskiego. Głównej Mszy świętej przewodniczył i kazania wygłosił Ks. Sekretarz Prowincjalny Grzegorz Kałdowski MSF.

28.12.2014 r. - w Bąblinie Mszy świętej odpustowej ku czci Świętej Rodziny przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF.

28.12.2014 r. – w Rzeszowie kazania na niedzielę Świętej Rodziny głosił Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF. Mszy świętej odpustowej przewodniczył oraz słowo Boże wygłosił J. E. Ks. Bp. Jan Wątroba – Ordynariusz diecezji rzeszowskiej.

20.12.2014 r. – w Kazimierzu Biskupim odbył się pogrzeb śp. Ks. Stefana Pietraczyka MSF. Mszy świętej przewodniczył Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF a kazanie wygłosił Ks. Rektor Marian Twardawa MSF. W pogrzebie wzięło udział 25 kapłanów, bracia, klerycy i nowicjusze.

16.12.2014 r. – w pałacu Metropolity Poznańskiego, J.E. Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego w Poznaniu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF, Ks. Proboszcz Bogusław Kudla MSF, Ks. Rektor Kazimierz Świderski MSF. Celem spotkania było omówienie tegorocznych uroczystości góreckich oraz zaproszenie na nie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

11-13.12.2014 r. – w Wielkim Klinczu Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF wygłosił rekolekcje dla nowicjuszy.

04 grudnia 2014 r. w Kazimierzu Biskupim profesję zakonną po raz drugi złożył Kl. Rafał Dudziński MSF. Uroczystości przewodniczył i śluby przyjął Delegat Ks. Prowincjała, Ks. Asystent Prowincjalny Józef Bobeł MSF a słowo Boże wygłosił Ks. Asystent Prowincjalny Grzegorz Kamiński MSF.


LISTOPAD

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi listami od naszych Misjonarzy z Czech, Francji i Niemiec. 

Zakończono prace remontowe poszycia dachowego i elewacji w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej. 

29 listopada 2014 w parafii Świętych Piotra i Pawła w Nowym Świerżniu (Białoruś), odbyła się uroczystość poświęcenia ołtarza ku czci Świętej Rodziny oraz drugiego ku czci Świętej Faustyny Kowalskiej. Aktu poświęcenia dokonał Ks. Bp Jury Kasabucki (biskup pomocniczy). Ksiądz Biskup uroczyście wniósł relikwie Świętej Faustyny Kowalskiej do świątyni. W tym dniu Bp Jury udzielił także Sakramentu Bierzmowania 46 osobom, ostatnie wg ksiąg w kościele w Nowym Świerżniu odbyło się 1998 roku. Mszę Świętą koncelebrowali nasi współbracia MSF: Ks. Rektor Ryszard Pierzchała, Ks. Adam Wróbel, Ks. Dzianis Shastakovich , Ks. Paweł Sluka, Ks. Marek Janiak. Obecny był także kapłan diecezjalny: Ks. Marian Szerszeń. 

Od 17 do 19 listopada w Bąblinie odbywała się Rada Prowincji. Zjechali na nią, oprócz Zarządu Prowincjalnego z ks. Prowincjałem Adamem Józefem Sobczykiem MSF na czele, także księża rektorzy i oficjałowie naszej Prowincji. Temat Rady Prowincji był kontynuacją trzyletniego cyklu i brzmiał następująco: Rady ewangeliczne – realizacja ślubu czystości MSF.
Uczestnicy Rady Prowincji wysłuchali relacji z poszczególnych placówek oraz wykładu Ks. Tomasza Grabary MSF, Moderatora Formacji Ciągłej, na temat ślubu czystości. Następnie w kilku grupach podjęto dyskusję nad osobistym i wspólnotowym przeżywaniem ślubu czystości. Temat ten został jeszcze pogłębiony przez prelekcję, którą przedstawiła pani psychoseksuolog mgr Mirosława Majerowicz-Klaus, mówiąc o dojrzałości psychoseksualnej kapłana/zakonnika w relacjach z dziećmi, młodzieżą i kobietami.
Wiele miejsca uczestnicy obrad poświecili propozycjom celebracji Roku Życia Konsekrowanego w Prowincji Polskiej MSF.

12 listopada 2014 r. w pałacu Metropolity Poznańskiego, J.E. Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego w Poznaniu odbyło się spotkanie odpowiedzialnych biskupów i prowincjałów za Wydział Teologiczny UAM, w czasie którego Ks. Prowincjała Adama Sobczyka MSF reprezentował Ks. dr Andrzej Pryba MSF – pełnomocnik ds. kontaktów z WT UAM.

Od 10 do 13 listopada 2014 r. Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF przeprowadził wizytację prowincjalną wśród Księży Polskiej Prowincji MSF pracujących na parafiach w Rzymie.

Od 04 do 05 listopada 2014 r. w Wielkim Klinczu odbyła się wizytacja prowincjalna; Wizytatorem był Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF a jego Socjuszem Ks. Asystent Józef Bobeł MSF.


PAŹDZIERNIK

20-24.10.2014 r. Na Szczytniku odbyły się doroczne rekolekcje jubileuszowe.

16.10.2014 r. w 106 rocznicę śmierci naszego Założyciela ks. Jana Berthiera MS, kolejną rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Rodaka św. Jana Pawła II i w liturgiczne wspomnienie Jadwigi Śląskiej w Seminarium Duchownym w Kazimierzu Biskupim odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego. 

14-15.10.2014 r. Odbyła się kolejna Pielgrzymka Braci zakonnych na Jasną Górę. Pielgrzymowało wielu braci zakonnych, także z naszej Prowincji.

12.10.2014 r. w Wielkim Klinczu Nowicjusz Łukasz Bieniasz MSF na ręce asystenta Prowincjalnego ks. Józefa Bobeła MSF złożył swoje pierwsze śluby zakonne. 

Od 6. do 10.10.2014 r. w Górce Klasztornej odbyły się rekolekcje zakonne. Tematem tegorocznych rekolekcji był: "Jezus Misjonarzem Ojca". Rekolekcje prowadził ks. dr Andrzej Zagórski MS. Zdjęcia z Mszy św. na zakończenie rekolekcji tutaj.


WRZESIEŃ

28.09.2014 r. przeżywaliśmy 119 rocznicę powstania naszego Zgromadzenia.

21.09.2014 r. na Białorusi ks. abp mińsko-mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz dokonał poświęcenia kościoła i ołtarza w parafii pw. Św. Michała Archanioła. Mszę świętą koncelebrowali: ks. wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF, ks. Stanisław Michalik MSF, ks. proboszcz Tomasz Malinowski MSF, ks. Ryszard Pierzchała MSF- rektor wspólnoty i ks. Sergiej Dabrahost MSF.

21.09.2014 r. w parafii N.M.P. z La Salette w Poznaniu Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF przewodniczył Mszy świętej, podczas której poświęcił nowy ołtarz Matki Bożej Saletyńskiej Pojednawczyni Grzeszników. W uroczystości tej uczestniczyła Wspólnota Domu Prowincjalnego a Słowo Boże z okazji odpustu wygłosił Ks. Waldemar Pałęcki MSF.

Zarząd Prowincjalny MSF na sesji 17.09.2014 r.: zwołał Radę Prowincji: 17-19.11.2014 r. w Bąblinie; podał na przyszły rok terminy i temat rekolekcji: Rok życia konsekrowanego we wspólnocie Polskiej Prowincji MSF: 02-06.02.2015 r.- Bąblin; 05-09.10.2015 r. -  Górka Klasztorna; rekolekcje wygłosi Ks. Bogusław Jaworowski MSF; rekolekcje jubileuszowe w duchu odnowy życia zakonnego: 19-23.10.2015 r. – Szczytnik.

14.09.2014 r. W Święto Podwyższenia Krzyża świętego w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej o godz. 15.00 odprawiono specjalną Mszę św. w intencji dobrodziejów Sanktuarium oraz aktorów Misterium Męki Pańskiej. Po Mszy św. poświęcono krzyże misteryjne i nowo usypaną Golgotę. 

13-14.09.2014 r. W Złotowie po raz kolejny zrealizowano "Projekt Kostka". Święto Młodych, zorganizowany przez Duszpasterzy parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Dziękujemy im a szczególnie Ks. Markowi Gubernatowi MSF za zorganizowanie tego wydarzenia, w którym jako przedstawiciel Zarządu Prowincjalnego uczestniczył także Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF. 

12.09.2014 r. W Opolu Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF spotkał się z biskupem opolskim w celu podpisania umowy o pracę MSF w Diecezji Opolskiej.

08.09.2014 r. W Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny klerycy odnowili swoje śluby czasowe czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Profesję zakonną złożyli: po raz II. Kl. Stanislau Adamovich MSF, Kl. Adam Gaca MSF, Kl. Krzysztof Jaroń MSF, Kl. Mariusz Rudziewicz MSF, Kl. Kanstantsin Tsybulski MSF; po raz III. Kl. Marcin Dopierała MSF, Kl. Piotr Michurski MSF, Kl. Sebastian Sobkowiak MSF i Br. Marek Nosiński MSF; po raz IV. Kl. Aliaksiei Papliouka MSF; po raz V. Kl. Valery Chystsiakou MSF.
Kl. Filip Manikowski MSF i Kl. Paweł Jaguś MSF na ręce Ks. Prowincjała Adama Józefa Sobczyka MSF złożyło swoje śluby wieczyste. Na uroczystości licznie obecna była rodzina oraz współbracia z wielu domów zakonnych. 

08.09.2014 r. W Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej dwóch nowicjuszy Paweł Kocurek i Marcin Przystawski, na ręce ks. Wiceprowincjała Roberta Ciżewskiego MSF złożyło swoją I. profesję zakonną ślubując na rok czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Na uroczystości obecni byli księża proboszczowie obu profesów, rodzina oraz współbracia z Gliwic, Wielkiego Klincza, Bąblina oraz Górki Klasztornej. 

07.09.2014 r. W Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej sześciu postulantów zostało przyjętych do Nowicjatu Misjonarzy Św. Rodziny. Na uroczystości był obecny i im przewodniczył ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF. Oprócz Mistrza Nowicjatu ks. Mariana Kołodziejczyka MSF i Socjusza Nowicjatu ks. Artura Winiarka MSF obecny był także ks. Andrzej Tron MSF, który przeprowadził dla nich rekolekcje. Nowicjat rozpoczęli: Mateusz Buława, Jacek Cieślak, Wojciech Fertikowski, Piotr Orlecki, Krzysztof Piszczek i Michał Rzechtalski.

07.09.2014 r. W Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej świętowano przeniesiony z 08. września odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Słowo Boże w tym dniu wygłosił i sumie odpustowej przewodniczył ks. Rafał Ochojski MSF Prowincjalny Referent Powołaniowy. W uroczystościach wzięli udział księża z dekanatu, ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF oraz nowicjusze i postulanci naszego Zgromadzenia z Mistrzem i Socjuszem Nowicjatu. 

02-06.09.2014 r. w Kazimierzu Biskupim rekolekcje zakonne wygłosił Ks. Jan Czekała MSF. 

Trwają prace remontowe, rewitalizacyjne klasztoru w Kazimierzu Biskupim. 

Od czerwca br. trwają prace remontowe poszycia dachowego i elewacji kościoła
w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej. 

Chętni mogą wspomóc dzieło remontu Sanktuarium wpłacając ofiary na konto:

Bank PKO BP Oddział Piła 11 1020 3844 0000 1502 0047 8388 z dopiskiem: "Remont Sanktuarium"

02 lipca 2014 r. Kongregacja Kultu Bożego i Duscypliny Sakramentów nadała kościołowi pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Sanktuarium Maryjnemu w Górce Klasztornej tytuł Bazyliki Mniejszej.


SIERPIEŃ

27.08.2014 r. nastąpiło przejęcie patrafii w Ścinawie Małej. Parafia liczy obecnie ok. 1500. mieszkańców. Należy do niej kościół parafialny Najświętszej Maryi Panny oraz dwa kościoły filialne w Ścinawie Nyskiej i w Jagielnicy. Księżmi pracującymi w tej parafii są ks. Jerzy Łapiński MSF (proboszcz) i ks. Rajnold Skowronek MSF. 

W dniach 05-14.08.2014 r. odbyła się piesza pielgrzymka ze Świdra na Jasną Górę, zorganizowana i prowadzona przez Ks. Jerzego Sołtysiaka MSF, któremu pomagał Ks. Artur Winiarek MSF (jako przewodnik drugiej grupy) i inni Współbracia, także Misjonarze przebywający w Polsce na urlopie. Mszy św. na rozpoczęcie pielgrzymki przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF.


LIPIEC

W dniach 25-27.07.2014 r. odbyła się piesza pielgrzymka z Żernicy do Częstochowy, którą prowadził Neoprezbiter Ks. Łukasz Biełusz MSF.

W dniach 19-31.07.2014 r. odbyła się piesza pielgrzymka z Górki Klasztornej na Jasną Górę, którą prowadził Ks. Łukasz Skołud MSF.

11.07.2014 r. nowicjusze zdali egzamin wstępny na Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na urlopie w Polsce byli/są/będą w najbliższym czasie m. in.: Ks. Generał Edmund Michalski MSF, Ks. Asystent Generalny Bogdan Mikutra MSF, Ks. Krzysztof Stachowiak MSF, Ks. Antoni Wawrzeczko MSF, Ks. Damian Szumski MSF, Ks. Mirosław Książek MSF, Ks. Józef Kulak MSF, Ks. Włodzimierz Burzawa MSF, Ks. Mirosław Komorowski MSF.

10.07.2014 r. w Złotowie odbył się Koncert wokalno-instrumentalny z okazji zakończenia prac konserwatorskich ołtarza głównego Fary Złotowskiej. Po koncercie miało miejsce spotkanie z Radą Parafialną, Władzami Samorządowymi, Przedstawicielami Grup Parafialnych i wszystkimi Dobrodziejami i Sponsorami zaangażowanymi w przeprowadzone prace. W koncercie i spotkaniu jako przedstawiciel Zarządu Prowincjalnego uczestniczył Ekonom Prowincjalny Ks. Piotr Krupa MSF.

09.07.2014 r. w Gliwicach Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF spotkał się z p. Konstantym Kulikiem w sprawie przygotowania filmu o naszej Prowincji MSF, zgodnie z ustaleniami zeszłorocznej Rady Prowincji.

07.07.2014 r. w Opolu Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF spotkał się z biskupami opolskimi, Ks. Biskupem Pawłem Stobrawą oraz z Ks. Biskupem Rudolfem Pierskałą, w celu sfinalizowania umowy dotyczącej pracy MSF w Diecezji Opolskiej.

05/06 lipca 2014 r. na Jasnej Górze odbyło się czuwanie modlitewne w intencji misji i misjonarzy, zorganizowane przez Ks. Jerzego Sołtysiaka MSF, Referenta Misji Zagranicznych. Zarząd Prowincjalny MSF reprezentował Ks. Asystent Prowincjalny Józef Bobeł MSF, który przewodniczył tzw. „pasterce” i wygłosił okolicznościowe słowo Boże. Wzięli również w nim udział misjonarze: Ks. Krzysztof Stachowiak MSF i Ks. Damian Szumski MSF z Papui Nowej Gwinei, Ks. Antoni Wawrzeczko MSF z Madagaskaru i Ks. Marek Janiak MSF z Białorusi.

02 lipca 2014 r. Kongregacja Kultu Bożego i Duscypliny Sakramentów nadała kościołowi pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Sanktuarium Maryjnemu w Górce Klasztornej tytuł Bazyliki Mniejszej.


CZERWIEC

30.06–05.07.2014 r. – w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej odbyły się XVIII Góreckie Dni Młodości (GDM). Ponad 150 młodych ludzi uczestniczyło każdego dnia w modlitwie, śpiewie i wspólnej zabawie. Na zakończenie Góreckich Dni Młodości odbył się tradycyjnie festiwal piosenki religijnej Maria Carmen. Głównym organizatorem GDM-u był Ks. Rafał Ochojski MSF przy współpracy Współbraci MSF.

MARIA CARMEN'14 - Fragua & GDM Band

28.06.2014 r. w Kazimierzu Biskupim odbyła się Rada Pedagogiczna z udziałem Ks. Prowincjała Adama Sobczyka MSF i Ks. Asystenta Prowincjalnego Grzegorza Kamińskiego MSF.

24.06.2014 r. w Szczytnej odbył się odpust ku czci św. Jana Chrzciciela. Sumie przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF.


MAJ

26.05.2014 r. w Górce Klasztornej odbyła się wizytacja prowincjalna, wizytatorem był Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF a jego socjuszem: Ks. Robert Ciżewski MSF i Ks. Grzegorz Kałdowski MSF.

25.05.2014 r. w kościele parafialnym p.w. NMP z La Salette w Poznaniu świętował swój Jubileusz 40-lecia kapłaństwa Ks. Kazimierz Boryna MSF. W Jubileuszowej Mszy świętej uczestniczyli Współbracia z Domu Prowincjalnego a okolicznościowe słowo Boże wygłosił Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF.

21.05.2014 r. z Madagaskaru przyleciał na urlop Ks. Antoni Wawrzeczko MSF, który będzie w Polsce do 21.08.2014 r.

20.05.2014 r. – w Bąblinie odbyła się wizytacja prowincjalna, wizytatorem był Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF a jego socjuszem: Ks Grzegorz Kałdowski MSF i Ks. Piotr Krupa MSF.

13-14.05.2014 r. w Warszawie Ks. Asystent Prowincjalny Grzegorz Kamiński MSF uczestniczył w 132 zebraniu plenarnym KWPZM, w czasie którego odbyła się prezentacja zmian w funkcjonowaniu Konferencji, prezentacja i głosowanie nad nową wersją Statutu KWPZM, prezentacja prac Komisji oraz dokumentu „Zasady postępowania w przypadkach oskarżeń o molestowanie seksualne. Dyskutowano także o inicjatywach na Rok Życia Konsekrowanego, który rozpocznie się w całym kościele wraz z pierwszą niedzielą adwentu 2014 r.

12-16.05.2014 r. w Madrycie Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF oraz Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF uczestniczyli w spotkaniu Prowincjałów Europejskich Prowincji naszego Zgromadzenia. Spotkanie było poświęcone Prowincjom, które „wymierają” już z powodu braku powołań. W spotkaniu wzięli udział: Ks. Edmund Michalski MSF – Przełożony Generalny, oraz Asystenci Generalni: Ks. Julio Cezar Welrang MSF i Ks. Bogdan Mikutra MSF

06-08.05.2014 r. w Rzeszowie odbyła się wizytacja prowincjalna, Delegatem Wizytatora był Asystent Prowincjalny Ks. Józef Bobeł MSF a jego socjuszem Asystent Prowincjalny Ks. Grzegorz Kamiński MSF.

17 maja 2014 r. r. podczas Mszy św. o godz. 11:00 w kościele Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim z rąk J.E. Ks. bp Wiesława A. Meringa święcenia kapłańskie przyjął Dk. Łukasz Biełusz MSF. W  uroczystościach uczestniczyło ok. 40 kapłanów i braci zakonnych z Ks. Prowincjałem Adamem Józefem Sobczykiem MSF na czele. 

07.05.2014 r. z Papui Nowej Gwinei przyleciał na urlop Ks. Krzysztof Stachowiak MSF, który będzie w Polsce do 14.02.2015 r.


KWIECIEŃ

27.04.2014 r. - w parafii N.M.P. z La Salette w Poznaniu Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF przewodniczył Mszy świętej, podczas której poświęcił ołtarz im. Św. Jana Pawła II. W uroczystości tej uczestniczyła cała Wspólnota MSF a Słowo Boże wygłosił Asystent Prowincjalny Ks. Grzegorz Kamiński MSF.

kwiecień 2014 Na tegoroczne Misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej przybyło łącznie około 10.000 pielgrzymów. Mszy św. na Misterium w dniach 05 i 12 kwietnia br. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Asystent Prowincjalny Ks. Józef Bobeł MSF. Natomiast w dniu 13 kwietnia –Wiceprowincjał Ks. Robert Ciżewski MSF. W roli Jezusa wystąpił Ks. Marian Kołodziejczyk MSF – Mistrz Nowicjatu oraz Ks. Marek Gubernat MSF. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego odprawiona została uroczysta Msza św. dziękczynna z udziałem wszystkich aktorów w strojach, w których grali swoje role w Misterium. Przewodniczył tej Mszy świętej Ks. Marek Gubernat MSF.


MARZEC

19.03.2014 r. - w Bąblinie z rąk Ks. Prowincjała Adama Sobczyka MSF urząd lektoratu przyjął Aliaksei Papliouka a urząd akolitatu przyjęli: Kl. Paweł Jaguś MSF, Kl. Filip Manikowski MSF, Kl. Valery Chystsiakou MSF, Kl. Marcin Dopierała MSF. Przy tej okazji odbyło się też tam spotkanie naszych Braci zakonnych w dniu ich Patrona, św. Józefa.

16-20.03.2014 r. – odbyła się wizytacja prowincjalna Współbraci pracujących we Francji (Ks. Krzysztof Sielski MSF, Ks. Paweł Górecki MSF i Ks. Szczepan Biernacki). Delegatem Wizytatora był Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF a jego Socjuszem Ks. Sekretarz Grzegorz Kałdowski MSF.

14-18.03.2014 r. - odbyła się wizytacja prowincjalna Wspólnoty MSF na Białorusi. Wizytatorem był Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF a jego Socjuszem Ks. Ekonom Piotr Krupa MSF. W dniu 17 marca w Dzierżyńsku odbyła się kapituła domowa.

12-14.03.2014 r. - w Maria Ellend trwały wielkopostne dni skupienia, które dla naszych Współbraci pracujących w Austrii poprowadził Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF.

01-03.03.2014 r. - w Rzymie przebywał Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF, który spotkał się ze wszystkimi Współbraćmi z Polskiej Prowincji, pracującymi w parafiach, ze studentem oraz z Przełożonym Generalnym Ks. Edmundem Michalskim MSF i Asystentem Generalnym Ks. Bogdanem Mikutrą MSF. Spotkał się również z biskupem sektoru, do którego należą parafie obsługiwane przez naszych Współbraci.
Celem spotkania było omówienie spraw dotyczących zadań, podejmowanych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w Rzymie.


LUTY

26-27.02.2014 r. – w Kazimierzu Biskupim odbyło się XIV Sympozjum Teologiczne „Rola nauczyciela i rodziny w integralnej formacji uczniów” zorganizowane przez WT UAM, Sekcja w Kazimierzu Biskupim. Sympozjum rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył J.E. Ks. Biskup Dr Wiesław Mering, Ordynariusz Diecezji Włocławskiej. Głównym organizatorem sympozjum był Ks. dr Andrzej Pryba MSF, Pełnomocnik Dziekana Sekcji WT UAM w Kazimierzu Biskupim, przy współpracy z Rektorem WSD MSF, Ks. dr Adamem Bajorskim MSF wraz z całą wspólnotą seminaryjną w Kazimierzu Biskupim. O bogactwie tego sympozjum świadczy chociażby fakt, że prelegentami byli: Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (WT UAM Poznań), Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW Warszawa), Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB (UKSW W-wa), Prof. dr hab. Tadeusz Miczka (UŚ Katowice), Prof. dr hab. Andrzej Urbaniak (Politechnika Poznań), dr hab. Julia Gorbaniuk (KUL), dr Małgorzata Królczyk (UPJPII Kraków), Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz (UAM Poznań), Ks. dr Piotr Pawlukiewicz (PWT W-wa), Ks. Dr Władysław Szewczyk (UKSW W-wa), Ks. dr Józef Młyński (UKSW W-wa), dr Paweł Trzos (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz).
Nie zabrakło też naszych Współbraci. Czynny udział w sympozjumwzięli: Ksiądz Prowincjał dr hab. Adam Sobczyk MSF, Ks. Rektor dr Adam Bajorski MSF, Ks. dr Bogdan Kulik MSF, Ks.mgr lic. Bogdan Peć MSF oraz Ks. Janusz Jezusek MSF. Za przygotowanie i organizację sympozjum Zarząd Prowincjalny MSF składa wszystkim Współbraciom, którzy się do tego przyczynili serdeczne podziękowanie.

24-28.02.2014 r. – w Wyższym Seminarium Duchownym w Kazimierzu Biskupim odbył się coroczny kurs dla kapłanów obejmujący swym zakresem wykłady z dyscyplin teologicznych, tzw. Quinquenalia, w którym uczestniczyło 15 kapłanów wyświęconych w latach2008-2012. Poza tradycyjnym udziałem uczestników w sympozjum teologiczno -pastoralnym, miały również miejsce oficjalne spotkania z moderatorami WSD MSF, z Przełożonym Prowincjalnym Ks. Adamem Sobczykiem MSF oraz z zaproszonymi na tę okazję specjalistami z różnych dziedzin.

10.02.2014 r. – w Kazimierzu Biskupim odbył się pogrzeb Ks. Jarosława Zaradzkiego MSF, który zmarł w dniu 06.02.2014 r. W pogrzebie uczestniczyło ok. 65 kapłanów (54 MSF), 6 braci zakonnych, klerycy, nowicjusze i 4 siostry zakonne. Na pogrzeb przybyli Współbracia z Rzymu, z Białorusi, Czech, Austrii i Niemiec. Mszy św. przewodniczył ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF, a homilię wygłosił ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF. Obrzęd przy trumnie odprawił ks. Antoni Żebrowski MSF – Dyrektor ADS, a na cmentarz śp. ks. Jarosława odprowadził ks. Kazimierz Świderski MSF – Rektor z Górki Klasztornej zobacz.

03-07.02.2014 r. – w Bąblinie odbyły się rekolekcje zakonne dla Misjonarzy Świętej Rodziny, które wygłosił ks. dr Andrzej Zagórski MS, Prowincjał Misjonarzy Saletynów. Temat rekolekcji był następujący: Jezus Misjonarzem Ojca. W rekolekcjach uczestniczyło 43 Współbraci (39 kapłanów na czele z Ks. Prowincjałem Adamem Józefem Sobczykiem MSF oraz 4 braci zakonnych).


STYCZEŃ

13.01.2014 r. - w Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Ks. Prowincjała Adam Sobczyka MSF i Ks. Rektora Kazimierza Świderskiego z J.E. Ks. Biskupem Janem Tyrawą w sprawie rozpoczęcia procesu, zmierzającego do nadania kościołowi sanktuaryjnemu w Górce Klasztornej tytułu Bazyliki Mniejszej. Do wszystkich Biskupów w Polsce został rozesłany nowy album o Górce Klasztornej. W marcu br., na spotkaniu Konferencji Episkopatu Polski, Biskupi będą m.in. obradować na ten temat. Prosimy o modlitwę w tej intencji.

06.01.2014 r. - Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu Roku Jubileuszowego 500-lecia fundacji klasztoru pobernardyńskiego w Kazimierzu Biskupim. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering a kazanie wygłosił franciszkanin O. Łukasz Rosiak OFM.

03/04.01.2014 r. – na Jasnej Górze odbyło się czuwanie modlitewne pielgrzymki świderskiej, zorganizowane przez Ks. Jerzego Sołtysiaka MSF. Pasterce przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF.