ROK 2013

GRUDZIEŃ

09.12.2013 r. - w Betzdorf w Prowincji Niemieckiej odbyło się uroczyste przekazanie Prokury Misyjnej. W uroczystości uczestniczył Ks. Generał Edmund Jan Michalski MSF oraz Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF z Prowincji Polskiej i Zarząd Prowincjalny Prowincji Niemieckiej. Nowym Prokuratorem Misyjnym jest Ks. Norbert Maier MSF, należący do Prowincji Polskiej MSF.

04.12.2013 r. - w Wielkim Klinczu na ręce Przełożonego Prowincjalnego Ks. Adama Sobczyka MSF I. profesję zakonną złożył Nov. Rafał Dudziński MSF. W uroczystości uczestniczyli koledzy kursowi, którzy w dniu 08.09.2013 r. złożyli profesję zakonną oraz nowicjusze, którzy 07.09.2013 r. rozpoczęli nowicjat.

Dzień później Kl. Rafał Dudziński MSF przeniesiony został do Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim.


LISTOPAD

18-20.11.2013 r. – w Górce Klasztornej odbyła się Rada Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. Gościem honorowym Rady był Ks. Generał Edmund Jan Michalski MSF. W Radzie Prowincji uczestniczył również gościnnie Ks. Asystent Generalny Ks. Bogdan Mikutra MSF. Ks. Generał zaznajomił uczestników Rady Prowincji z przebiegiem i treścią Kapituły Generalnej, która odbyła się w Rzymie w dniach 01-20.10.2013 r. oraz przekazał przetłumaczony i wydrukowany "Dokument Końcowy XIII Kapituły Generalnej. Rzym 2013". Głównym tematem Rady Prowincji była realizacja ślubu ubóstwa we wspólnotach MSF oraz duszpasterstwo rodzin. Uczestnicy Rady Prowincji wysłuchali również sprawozdań przełożonych z wybranych placówek i agend, działających na terenie kraju i poza jego granicami. W obradach uczestniczyło 31 Współbraci.


PAŹDZIERNIK

20.10.2013 r. – w Rzymie zakończyła się XIII Kapituła Generalna Misjonarzy Świętej Rodziny, która rozpoczęła się 01 października. W Kapitule uczestniczyło 44 współbraci z 15 prowincji całego świata. Temat był następujący: „Być misjonarzem Świętej Rodziny dzisiaj”. Jako zdanie inspirujące zostało wybrane to z Mt 9.35: „Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.”

19.10.2013 r. - w Złotowie zmarł w wieku 77 lat śp. Ks. Lech Tomaszyk MSF. Jego pogrzeb odbył się w dniu 23.10.2013 r. w Górce Klasztornej, w którym uczestniczyło 46 kapłanów (w tym 6 diecezjalnych), bracia zakonni, klerycy oraz nowicjusze. Mszy św. przewodniczył Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF, a Słowo Boże wygłosił Ks. Edward Ziarniewicz MSF.

15-16.10.2013 r. – Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF uczestniczył w Konsulcie Wyższych Przełożonych Zakonnych w Częstochowie.
Ks. Józef Bobeł MSF uczestniczył w kapitule domowej w Kazimierzu Biskupim oraz w uroczystej inauguracji roku akademickiego w WSD MSF.

14-18.10.2013 r. – odbyły się rekolekcje jubileuszowe na Szczytniku (uczestniczyło 14 współbraci). 16 października ze współbraćmi na Szczytniku spotkał się Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF.

07-11.10.2013 r. – odbyła się druga seria rekolekcji zakonnych w Górce Klasztornej (uczestniczyło 39 współbraci). Ze współbraćmi w Górce Klasztornej spotkał się Ks. Wi-ceprowincjał Robert Ciżewski MSF.


WRZESIEŃ

27.09.2013 r. – w Rzeszowie odbyła się Kapituła domowa, w której z ramienia Prowincjalatu uczestniczył Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF.

25.09.2013 r. - w parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Świerżniu na Białorusi miała miejsce uroczysta Msza św., w czasie której dziękowano za 22 lata pracy na Białoruskiej Ziemi Ks. Stanisławowi Sałacie MSF. Mszy św. przewodniczył Arcypasterz Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej J.E. Ks. Abp Tadeusz Kondrusiewicz.
W uroczystości uczestniczyli wszyscy Współbracia, pracujący na terenie Białorusi oraz licznie zebrani parafianie. Na zakończenie Mszy w czasie podziękowań odczytany został list dziękczynny Przełożonego Prowincjalnego Ks. Adama Józefa Sobczyka MSF. 

23.09.2013 r. - Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF i Ks. Józef Bobeł MSF uczestniczyli w uroczystości 20-lecia pobytu MSF w Bisingen i kapitule domowej w Bronnbach.

19.09.2013 r. - w Górce Klasztornej Misjonarze Świętej Rodziny przeżywali dzień skupienia w uroczystość NMP z La Salette - Patronki Zgromadzenia. Ten dzień skupienia, w którym uczestniczyło ponad 50 Współbraci z kilku domów Polskiej Prowincji MSF, zakończył obchody 90-lecia pracy Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej.
Uczestników dnia skupienia powitał Ks. Rektor Kazimierz Świderski MSF, który przedstawił program dnia skupienia i w oczekiwaniu na współbraci z WSD MSF w Kazimierzu Biskupim zaprosił obecnych do modlitwy różańcowej. Następnie o godz. 10:00 konferencję wygłosił jeden z najstarszych misjonarzy - 83-letni Ks. Wirgiliusz Jarzyński MSF, który przedstawił historię Górki Klasztornej, odwołując się własnych przeżyć i doświadczeń, a następnie przypomniał wszystkim o potrzebie dążenia do doskonałości.
Mszy św. przewodniczył z kolei i kazanie wygłosił Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF, który dotknął sumień zebranych, pytając, czy "nie jestem przyczyną łez Matki Bożej?" oraz zachęcił do uciekania się właśnie do Maryi i Jej pośrednictwa w chwilach trudności i prób.

W godzinach poobiednich uczestnicy dnia skupienia przeżyli wspólnie drogę krzyżową, którą poprowadził Ks. Rektor Kazimierz Świderski MSF, a następnie udali się do Paterka - miejsca straceń, gdzie w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r. życie straciło 25 braci zakonnych i 5 kapłanów, z ówczesnym Prowincjałem - Ks. Piotrem Zawadą MSF na czele. Tam też zapalono znicze i odmówiono wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia, a także litanię za zmarłych.
Był to niemal ostatni punkt programu, gdyż większość Współbraci po tej modlitwie udała się do swoich domów zakonnych. 

13.09.2013 r. - Ks. Piotr Kemnitz MSF po prawie rocznym przygotowaniu językowym we Francji, (zamieszkiwał w naszej Wspólnocie MSF w Manissy) dotarł na Madagaskar, gdzie podejmie pracę duszpasterską u J.E. Ks. Bpa Zygmunta Robaszkiewicza MSF w Diecezji Morombe.

08.09.2013 r. – w tym dniu pierwszą profesję zakonną złożyli na ręce Ks. Wiceprowincjała Roberta Ciżewskiego MSF następujący nowicjusze: Stanislau Adamovich, Adam Gaca, Krzysztof Jaroń, Henryk Lewko, Mariusz Rudziewicz, Kanstantsin Tsybulski.

W tym też dniu w Kazimierzu Biskupim na ręce Ks. Prowincjała Adama Józefa Sobczyka MSF profesję zakonną odnowili na jeden rok:

 • po raz II. Kl. Sebastian Sobkowiak MSF, Kl. Piotr Michurski MSF, Kl. Marcin Dopierała MSF i Br. Marek Nosiński MSF;
 • po raz III: Kl. Aliaksiei Papliouka MSF,
 • po raz IV. Kl. Valery Chystsiakou MSF, Kl. Filip Manikowski MSF i Kl. Paweł Jaguś MSF.

07.09.2013 r. – roczny nowicjat rozpoczęli: Łukasz Bieniasz, Dawid Faber, Tomasz Gruszka, Paweł Kocurek, Marcin Przystawski, Piotr Soniewicki (w sumie 6).

02-06.09.2013 r. – w Kazimierzu Biskupim doroczne rekolekcje zakonne przed odnowieniem profesji zakonnej dla alumnów WSD MSF wygłosił Ks. Piotr Pietrzyk MSF (wieloletni mistrz nowicjatu, a obecnie Rektor i Proboszcz w Wielkim Klinczu).


SIERPIEŃ

31.08.2013 r. – z Waszyngtonu do PNG, diecezja Mendi odlecieli księża Polskiej Prowincji MSF: Ks. Robert Ablewicz i Ks. Przemysław Wieczorkowski.

23.08.2013 r. – w piątek, w Górce Klasztornej miało miejsce spotkanie z O. Johnem Bashoborą - uzdrowicielem i charyzmatykiem z Ugandy. We Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył Ks. Kazimierz Świderski MSF - Rektor Sanktuarium, a w najbliższej koncelebrze Mszę św. celebrowali O. Bashobora i Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF uczestniczyło około 10 tys. wiernych, którzy przybyli na to spotkanie z różnych stron Polski. Po około dwugodzinnej Mszy św. nastąpiło ponad godzinne modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakrametem, prowadzone przez O. Johna. Ludzie trwali w modlitewnym skupieniu, ale też poddawali się duchowym uniesieniom, modląc się głośno, wznosząc ręce ku niebu, śmiejąc się na głos, płącząc i drżąc. Zapytacie, czy były jakieś cudowne uzdrowienia? Odpowiem: przed i w czasie Mszy św. oraz adoracji trwała spowiedź. Trudno powiedzieć, ilu ludzi wyspowiadało się, ale z pewnością dzięki temu spotkaniu, wiele ludzkich dusz doznało uzdrowienia. Po zakończonej modlitwie ludzie rozeszli się i pojechali do domów. Na ich twarzach było widać radość i szczęście...
Na temat spotkania z O. J. Bashoborą można przeczytać również tutaj: 1. Artykuł w Głosie Wielkopolskim; 2. Artykuł na portalu niezalezna.pl

15.08.2013 r. – w Szczytnej miały miejsce uroczystości odsłonięcia pomnika repatriantów ze Starej Soli i poświęcenie figurki Matki Bożej z Wambierzyc przy kościele parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela. W uroczystościach uczestniczył Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF.

05.08.2013 r. – ze Świdra wyruszyła piesza pielgrzymka na Jasną Górę, zorganizowana i prowadzona przez Ks. Jerzego Sołtysiaka MSF, któremu pomagali Współbracia. Mszy św. na rozpoczęcie pielgrzymki przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF.


LIPIEC

21.08.2013 r. – w Kiszewie Mszy św. odpustowej przewodniczył Ks. Prowincjała Adam Józef Sobczyk MSF, który też podziękował ustępującemu proboszczowi parafii Ks. Ireneuszowi Szulcowi MSF za wieloletnią posługę i życzył nowemu proboszczowi Ks. Michałowi Krychowi MSF Bożego błogosławieństwa w pełnieniu powierzonego zadania.

20.07.2013 r. – z Górki Klasztornej wyruszyła piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymkę prowadził Rektor – Ks. Kazimierz Świderski MSF.
W tym też dniu odbył się ingres J.E. Ks. Bpa Wątroby do katedry rzeszowskiej. W uroczystościach z ramienia Prowincjalatu uczestniczył Ks. Józef Bobeł MSF – Asystent Prowincjalny.

12.07.2013 r. - Ks. Robert Ablewicz MSF przygotowujący się w USA z Ks. Przemysławem Wieczorkowskim MSF do wyjazdu na Papuę Nową Gwineę przesłał informację do Prowincjalatu:
Pozdrawiam serdecznie... czas szybko leci... wczoraj dostaliśmy wiadomość od Bp Dona, że wizy są, ale teraz trwa procedura przesłania ich nie do Polski, ale do USA... to powinno po-trwać już krócej niż cała wcześniejsza operacja... Pytałem Bpa, na kiedy są plany i kiedy będziemy w Mendi? Pisał, że jeśli zatwierdzą nasze wizy pobytu w USA, to po wysłaniu wiz na PNG może początek do połowy sierpnia wszystko powinno sie zakończyć... prosimy o modlitwę, aby ten ostatni etap przebiegł pomyślnie... ostatni etap szczepienia mamy za sobą tutaj w Stanach dzięki pomocy Polonii...
Robert msf :)

W tym też dniu na urlop do Polski z Madagaskaru przylecieli Ks. Ludwik Wawrzeczko MSF i Br. Marian Kłodziński MSF.

11.07.2013 r. - nasi nowicjusze zdali egzamin wstępny na Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W komisji egzaminacyjnej był nasz współbrat – Ks. Andrzej Pryba MSF. Po złożeniu I. ślubów zakonnych w dniu 08.09.2013 r. w Górce Klasztornej zostaną przeniesieni do Kazimierza Biskupiego i rozpoczną sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne.

01-07.07.2013 r. - w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej odbyły się kolejne Góreckie Dni Młodości. GDM to forma rekolekcji dla młodych, w których kładziony jest nacisk na formację, doświadczenie Boga i wspólnotę.
W tym roku rozważano treści związane z powołaniem, a temat główny rekolekcji to: "Wezwani przez Miłość".
Uczestnicy (140 osób) wraz z animatorami rozważali treści związane z powołaniem, a także sami na modlitwie adoracji i uwielbienia zadawali Bogu pytanie: "Panie, czego chcesz ode mnie? Jaki jest Twój plan na moje życie?".
Wśród zaproszonych gości był m.in p. Jacek Pulikowski, który wygłosił konferencje dla uczestników.
GDM zakończył się tradycyjnie Mszą św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF. Msza św. rozpoczęła jednocześnie 31 już Festiwal Piosenki Religijnej "Maria Carmen", a gwiazdą wieczoru był zespół Propaganda Dei.
W niedzielę rano, po wspólnej Eucharystii, uczestnicy niechętnie rozjechali się do swoich domów, aby tam zarażać innych miłością do Boga, który wzywa każdego człowieka.

01.07.2013 r. - urzędowanie rozpoczęli nowi Rektorzy: 1. w Świdrze Ks. Marian Twardawa MSF, który objął funkcję Przełożonego domowego i Proboszcza parafii po Ks. Józefie Boble MSF (obecnie Asystent Prowincjalny i Ekonom w sanktuarium maryjnym w Górce Klasztornej); 2. w Wielkim Klinczu Ks. Piotr Pietrzyk MSF jako Rektor i Proboszcz po Ks. Romanie Rucińskim MSF (obecnie w Gliwicach); 3. Ks. Stanisław Czarny MSF rozpoczął drugą kadencję Rektora wspólnoty domowej w Gliwicach.


CZERWIEC

29/30.06.2013 r. - w Częstochowie odbyło się czuwanie nocne w intencji misji i misjonarzy, zorganizowane przez Ks. Jerzego Sołtysiaka MSF. Mszy św. o północy przewodniczył oraz słowo Boże wygłosił Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF. W czuwaniu uczestniczyli misjonarze z Papui Nowej Gwinei: Ks. Rektor Bogdan Cofalik MSF i Ks. Dariusz Kałuża MSF.

23.06.2013 r. - Ks. Wirgiliusz Jarzyński - Misjonarz Świętej Rodziny, przeżywał w poznańskiej parafii p.w. NMP z La Salette jubileusz 55-lecia kapłaństwa. W jubileuszu uczestniczyli współbracia z Ks. Wiceprowincjałem Robertem Ciżewskim MSF na czele i licznie zebrani parafianie oraz goście Księdza Jubilata. Ks. Wirgiliusz sam wygłosił kazanie, które zostało przyjęte owacyjnie oklaskami przez zgromadzonych wiernych. 

10.06.2013 r. - Ks. prof. dr hab. Marian Machinek - Misjonarz Świętej Rodziny, na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Zakopanem wybrany został przewodniczącym tegoż Stowarzyszenia na kolejną trzyletnią kadencję (2013-2016). 

05.06.2013 r. - Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF z Ks. Marianem Kołodziejczykiem MSF udali się do Maria Ellend w Austrii, gdzie w dniu 06.06.2013 r. odbyła się kapituła domowa. Następnie z Austrii dotarli do Rzymu, gdzie spotkali się ze Współbraćmi pracującymi na parafiach San Remigio i Santa Maria dell'Olivo, a także z Ks. Generałem Edmundem Michalskim MSF. Omówiono kwestie dotyczące pracy MSF z Prowincji Polskiej oraz kwestię możliwości erygowania domu zakonnego w Rzymie. Następnie Ks. Adam i Ks. Marian udali się do Niemiec, gdzie spotkali się z Zarządem Prowincjalnym Prowincji Niemieckiej i omówiono sprawę przejęcia Prokury Misyjnej przez Polską Prowincję.

04.06.2013 r. - Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF wyjechał na Białoruś, gdzie uczestniczył w kapitule domowej wspólnoty MSF w Dzierżyńsku, która odbyła się 06.06.2013 r. Wiceprowincjał spotkał się z J.E. Ks. Arcybiskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem w czasie dnia skupienia dla księży Diecezji Mińsko-Mohylewskiej. W trakcie rozmowy z Arcybiskupem poruszono kwestie dotyczące pracy Misjonarzy Świętej Rodziny na Białorusi i jej perspektyw.


MAJ

26.05.2013 r. - w kościele parafialnym p.w. NMP z La Salette Pojednawczyni Grzeszników miały miejsce dwie uroczystości - Msza Prymicyjna pierwszego, wywodzącego się z tej parafii Misjonarza Świętej Rodziny - Ks. Łukasza Rodziejczaka MSF, a następnie Msza św. Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Misjonarza Świętej Rodziny, pracującego od 47 lat w Brazylii Ks. Czesława Broszęckiego MSF. W obu uroczystościach uczestniczył Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF oraz Współbracia z Domu Prowincjalnego.

W tym też dniu odbyła się XV Pielgrzymka Młodych z Radio Maryja na Jasną Górę,

w czasie której słowo Boże wygłosił Ks. Bogusław Jaworowski MSF

24.05.2013 r. - w Domu Prowincjalnym Misjonarzy Świętej Rodziny w Poznaniu złożył wizytę Ordynariusz Diecezji Kimbe w Papui Nowej Gwinei Ks. Bp Bill Fay, który w trakcie rozmowy z Przełożonym Prowincjalnym Ks. Adamem Sobczykiem MSF zwrócił się z prośbą o skierowanie do pracy misyjnej w jego diecezji Misjonarzy Świętej Rodziny. Jest to już kolejny biskup, który doceniając wkład Misjonarzy Świętej Rodziny z Prowincji Polskiej, prosi o podjęcie pracy przez MSF w PNG. Ks. Prowincjał spotkał się następnie z misjonarzami z PNG: Ks. Rektorem Bogdanem Cofalikiem MSF (pracujący w Diecezji Goroka)oraz Ks. Dariuszem Kałużą MSF (pracujący w Diecezji Mendi) w celu omówienia perspektyw działania MSF w PNG.

20.05.2013 r. – z racji odpustu Matki Kościoła oraz 90 rocznicy działalności Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej Mszy św. przewodniczył J.E. Ks. Bp Jan Tyrawa, a w uroczystości uczestniczyło 21 kapłanów MSF z Ks. Prowincjałem Adamem Józefem Sobczykiem MSF na czele. 

Wcześniej Mszę jubileuszową odprawili współbracia - Misjonarze Świętej Rodziny obchodzący 25-lecie kapłaństwa:

 • Ks. Bogusław Kudla MSF,
 • Ks. Roman Ruciński MSF,
 • Ks. Andrzej Kościukiewicz MSF,
 • Ks. Aleksander Pająk MSF,
 • Ks. Erwin Wieczorek MSF.

Słowo Boże w czasie Mszy jubileuszowej wygłosił Ks. Wirgiliusz Jarzyński MSF (55 lat kapłaństwa).
Dostojnym Jubilatom życzymy wiele łask Bożych i mocy płynącej z wysoka oraz opieki Świętej Rodziny. 

19.05.2013 r. - w Kazimierzu Biskupim swoją Mszę św. Prymicyjną odprawili nowo wyświęceni kapłani - Misjonarze Świętej Rodziny: Ks. Mateusz Jaszczyk, Ks. Łukasz Rodziejczak i Ks. Piotr Klimecki. Słowo Boże wygłosił Ks. Marian Kołodziejczyk MSF.

18.05.2013 r. - w 93 rocznicę urodzin bł. Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim J.E. Ks. Bp Wiesław A. Mering udzielił święceń diakonatu jednemu alumnowi i święceń prezbiteratu trzem diakonom. W uroczystości uczestniczyło około 50 kapłanów diecezjalnych i zakonnych z Ks. Prowincjałem Adamem Sobczykiem MSF na czele oraz licznie zgromadzeni goście święconych alumnów i mieszkańcy Kazimierza Biskupiego. Wśród święconych był także pierwszy kapłan, wywodzący się z parafii NMP z La Salette w Poznaniu, prowadzonej przez Misjonarzy Świętej Rodziny - Neoprezbiter Ks. Łukasz Rodziejczak MSF. Pozostali wyświęceni to: Neoprezbiter Ks. Mateusz Jaszczyk MSF i Neoprezbiter Ks. Piotr Klimecki MSF. Na diakona wyświęcony został Ks. Dk. Łukasz Biełusz MSF.

14.05.2013 r. – Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF uczestniczył w 130 zebraniu plenarnym KWPZM, w czasie którego J.E. Bp Wojciech Polak, Sekr. Gen. Episkopatu, przedstawił stan rozmów z państwem w sprawie przekształcenie Funduszu kościelnego. Program spotkania objął również problematykę wierności Bogu w powołaniu zakonnym, a oprócz tego przełożeni wybrali dwóch nowych członków Konsulty wyższych przełożonych, zajęli się udziałem wspólnot zakonnych w zbieraniu podpisów w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas” oraz rozważyli propozycję Konsulty, by przed jubileuszem 1050-cia Chrztu Polski powtórzyć peregrynację Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Tu można pobrać Biuletyn CIZ, w którym szerzej na ten temat.

01.05.2013 r. - Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF poświęcił odnowioną kaplicę domu zakonnego w Świdrze, a także spotkał się z Przełożoną Prowincjalną Sióstr Szensztackich i Panią Dyrektor Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny.


KWIECIEŃ

23.04.2013 r. - wspólne dziękczynienie Bogu i Maryi za 90 lat posługi w sanktuarium Matki Bożej w Górce Klasztornej składało 31 współbraci z różnych stron Polski, także i z zagranicy (Norwegia, Czechy). Dziękowali za lata służby w sanktuarium góreckim, ale także za opiekę Maryi Królowej Krajny nad Zgromadzeniem Misjonarzy Świętej Rodziny. Górka Klasztorna to najstarsze miejsce objawienia Matki Bożej na ziemiach polskich. To tu, na ziemiach Krajny, Maryja w 1079 r. ukazała się pasterzowi pasącemu bydło. Woda w tamtejszej studzience, która służyła pasterzom do pojenia bydła, otrzymała od Maryi właściwości uzdrowieńcze. Odtąd ludzie zaczęli tłumnie przybywać do tego miejsca i kult Maryi zaczął się rozszerzać pomimo różnych, nieraz bardzo trudnych dziejów, i trwa po dzień dzisiejszy.
W historię tego kultu wpisali się Misjonarze Świętej Rodziny, którzy przybyli do Górki Klasztornej w dniu 23 kwietnia 1923 r. i wzięli to sanktuarium w opiekę, a właściwie, jak to pięknie zauważył obecny Rektor sanktuarium, Ks. Kazimierz Świderski MSF, oddali się w opiekę Maryi, Królowej Krajny, Matki Niepokalanie Poczętej.
Obchody 90-lecia posługi MSF w Górce Klasztornej rozpoczęły się wspólnymi nieszporami i modlitwą różańcową. Ks. Rektor Kazimierz Świderski MSF powitał wszystkich przybyłych współbraci. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. Prowincjał Marian Kołodziejczyk MSF, który też wygłosił słowo Boże, zaś 90-letnią historię pracy Misjonarzy Świętej Rodziny przedstawił w kilkunastominutowym wystąpieniu Ks. Piotr Krupa MSF.

Ks. Prowincjał w swoim kazaniu nawiązał do wymownej daty przybycia pierwszych Misjonarzy Świętej Rodziny do Górki Klasztornej, daty związanej z męczeństwem św. Wojciecha, Patrona Polski. Męczeństwo św. Wojciecha zaowocowało pomnożeniem wiary na terenach naszej Ojczyzny. Męczeństwo ponieśli także i Misjonarze Świętej Rodziny w Górce Klasztornej, którzy w liczbie 30 (25 braci zakonnych i 5 kapłanów z Prowincjałem Ks. Piotrem Zawadą na czele) w nocy z 11 na 12 listopada 1939 r. zostali zamordowani w lasach Paterka k. Nakła nad Notecią. Ksiądz Prowincjał podkreślił, że jako Misjonarze Świętej Rodziny jesteśmy wezwani do pomnażania wiary w sercach ludzi i dawania świadectwa, nawet jeśli miałoby to być świadectwo najwyższe, podobne do tego, jakie dali nasi poprzednicy.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się procesyjnie na pobliski cmentarz, miejsce spoczynku założyciela Polskiej Prowincji MSF Ks. Antoniego Kuczery MSF i wielu innych misjonarzy Świętej Rodziny. Tam pomodlono się za zmarłych współbraci, za tych wszystkich, którzy pracowali w sanktuarium Matki Bożej Góreckiej, a na zakończenie odśpiewano hymn Polskiej Prowincji MSF „Matko ma, zakonie mój”.
Następnego dnia uczestnicy spotkania udali się do Paterka na miejsce straceń 253 osób, wśród których było 30 Misjonarzy Świętej Rodziny, by oddać hołd tym misjonarzom, by modlić się o ich wyniesienie na ołtarze i prosić ich o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, a także o ich wstawiennictwo w intencji całej Polskiej Prowincji MSF.
Uroczystości związane z obchodami 90-lecia posługi Misjonarzy Świętej Rodziny w Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej nie zostały zakończone. Będą trwały nadal w dniach 18-20 maja 2013 r. (nocne czuwanie modlitewne, święto rodzin i przyjaciół sanktuarium góreckiego, uroczystość odpustowa Matki Kościoła). W uroczystość odpustową ku czci Matki Kościoła Mszy św. przewodniczył będzie J.E. Ks. Bp Jan Tyrawa – Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej. Na te uroczystości zapraszamy wszystkich przyjaciół i dobrodziejów naszego sanktuarium.

08-12.04.2013 r. - w Bąblinie odbyła się Kapituła Prowincjalna Misjonarzy Świętej Rodziny pod hasłem: Misjonarze Świętej Rodziny w służbie nowej ewangelizacji. Kapituła Prowincjalna postawiła sobie za cel przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji Prowincji, określenie perspektyw na przyszłość, wybór nowego Zarządu Prowincjalnego oraz wybór delegatów na Kapitułę Generalną Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, która odbędzie się w dniach 01-20 października 2013 r. w Rzymie.
W Kapitule Prowincjalnej uczestniczyło 59 Współbraci, należących do Polskiej Prowincji, a przedstawicielem Zarządu Generalnego z Rzymu był Przełożony Generalny Ks. Edmund Jan Michalski MSF, wywodzący się z Polskiej Prowincji.


Uczestnicy Kapituły Prowincjalnej 2013

08.04.2013 r. - Mszy św. na rozpoczęcie Kapituły Prowincjalnej przewodniczył Ks. Prowincjał Marian Kołodziejczyk MSF, który powitał wszystkich Współbraci z Księdzem Generałem na czele. W kazaniu zwrócił uwagę na to, że czasami nie jest nam wygodnie, tak jak Achazowi, o którym mówiło pierwsze czytanie, słuchać głosu Bożego. Tymczasem jesteśmy wezwani, by tak jak Maryja, nie tylko słuchać głosu Pana, ale i być mu posłusznymi. To jest zadanie, które stoi przed Kapitułą - wsłuchwiać się w głos Pana i pójść za nim.

===

09.04.2013 r. - Mszy św. przewodniczył Ks. Wiceprowincjał Adam Sobczyk MSF, który podkreślił w wygłoszonym słowie Bożym wagę jedności w miłości braterskiej - sprawa ta leżała głęboko na sercu O. Berthierowi - Założycielowi Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
W czasie I sesji obrad Kapituły Prowincjalnej uczestnicy wysłuchali wykładu Ks. dr hab. Waldemara Pałęckiego MSF - kierownika katedry historii liturgiki KUL - który wygłosił prelekcję na temat: "Ars celebrandi et praesidendi liturgii wyrazem wiary celebransa i wspólnoty". Wykład, wpisany w rok wiary, nagrodzony został aplauzem. Następnie wysłuchano protokołu z poprzedniej kapituły. Kolejnym punktem programu było sprawozdanie Przełożonego Prowincjalnego z trzech lat działalności Zarządu Prowincjalnego i życia Prowincji.
Po wysłuchaniu relacji Prowincjała podjęto dyskusję nad postulatami, które wpłynęły do Komisji Przygotowawczej do Kapituły Prowincjalnej.

===

10.04.2013 r. - w tym dniu Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Asystent Prowincjalny Adam Bajorski MSF. We wprowadzeniu przypomniał tragedię smoleńską i zachęcił wszystkich Współbraci do modlitewnej pamięci. W słowie Bożym podkreślił, byśmy jako Misjonarze Świętej Rodziny te dzieła, które zostały nam powierzone, wykonywali z pasją i duchem męstwa, nie poddając się nawet w najtrudniejszej sytuacji.
Pierwszą sesję obrad Kapituła rozpoczęła od krótkiej modlitwy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Następnie podjęto pracę nad postulatami, które wpłynęły na Kapitułę. Kapituła wypracowała stanowisko odnośnie wszystkich postulatów. Wysłuchała także informacji nt. niektórych placówek (Długopole, Szczytnik, Kazimierz Biskupi).
Kolejnym punktem obrad były relacje poszczególnych Rektorów i Oficjałów z zakresu ich działalności (w sumie wysłuchano 27 relacji).

===

11.04.2013 r. - w tym dniu, w którym Kapituła dokona wyboru Przełożonego Prowincjalnego i jego asystentów, a także wyboru delegatów na Kapitułę Generalną i ich zastępców, Mszy św. przewodniczył Przełożony Generalny - Ks. Edmund Jan Michalski MSF, który w słowie Bożym podziękował za to, że od chwili wyboru na Generała przed sześciu już laty, czuł modlitewne wsparcie ze strony współbraci, podziękował za to, że nigdy nie czuł się pozostawiony samemu sobie. Jednocześnie zachęcił współbraci, by dokonując wyboru wsłuchiwali się w to, co im Duch Św. będzie podpowiadał, a tym nowo dziś wybranym władzom, by także towarzyszyli modlitewnie i wspierali w ich działaniach. Na zakończenie Eucharystii Ks. Generał życzył, by współbraciom dokonującym wyboru towarzyszyło światło Ducha Św. i radość od Niego pochodząca. Ta radość stała się dość szybko udziałem uczestników Kapituły, bowiem jako pieśń na wyjście zaintonowana została przez jednego z Asystentów Prowincjalnych pieśń: "Otrzyjcie już łzy, płaczący".
Po śniadaniu, o godz. 9:00 odprawione zostanie nabożeństwo, otwierające sesję wyborczą.

Kapituła Prowincjalna wybrała nowego Przełożonego Prowincjalnego, którym został Ks. Adam Sobczyk MSF
Wikariuszem i I. Asystentem Prowincjalnym wybrany został
Ks. Robert Ciżewski MSF
II. Asystentem Prowincjalnym wybrany został
Ks. Józef Bobeł MSF
III. Asystentem Prowincjalnym wybrany został
Ks. Grzegorz Kamiński MSF
Od lewej: II. Asystent Prowincjalny Ks. Józef Bobeł MSF, I. Asystent i Wikariusz Prowincjalny Ks. Robert Ciżewski MSF, Przełożony Prowincjalny Ks. Adam Sobczyk MSF i III. Asystent Prowincjalny Ks. Grzegorz Kamiński MSF.
Zarząd Prowincjalny z Ks. Generałem Edmundem Michalskim MSF (w środku)


Nowy Zarząd Prowincjalny rozpocznie urzędowanie z dniem 01.05.2013 r.
Kapituła Prowincjalna wybrała również delegatów na Kapitułę Generalną i ich zastępców w składzie:

 • I. Delegat – Ks. Marian Kołodziejczyk MSF (zast. Ks. Bogdan Mikutra MSF)
 • II. Delegat – Ks. Andrzej Tron MSF (zast. Ks. Zbigniew Dykiel MSF)
 • III. Delegat – Ks. Bogdan Kulik MSF (zast. Ks. Kazimierz Świderski MSF)
 • IV. Delegat – Ks. Józef Kulak MSF (zast. Ks. Tomasz Górecki MSF)

Po zakończonych wyborach Kapituła przeszła do omawiania wolnych wniosków.

===
12.04.2013 r. - ostatni dzień obrad Kapituły Prowincjalnej. W tym dniu Kapituła pochyliła się nad wolnymi wnioskami, przedstawionymi przez współbraci i Ks. Prowincjała Mariana Kołodziejczyka MSF. Na zakończenie Kapituły głos zabrali ustępujący Prowincjał Ks. Marian Kołodziejczyk MSF, który podziękował swoim asystentom i oficjałom za 3 lata współpracy oraz życzył nowo wybranemu Zarządowi błogosławieństwa Bożego i nieustannej opieki Św. Rodziny. Następnie nowo wybrany Prowincjał Ks. Adam Sobczyk MSF, który do tej pory pełnił funkcję Wiceprowincjała podziękował nie tylko w swoim imieniu, lecz i całej Polskiej Prowincji za 9 lat ofiarnej służby Ks. Prowincjała Mariana Kołodziejczyka MSF (3 lata jako wice, nastpnie 6 lat jako prowincjał). Ustępującemu Prowincjałowi Kapituła podziękowała długotrwałym aplauzem.
Ostatni głos zabrał Przełożony Generalny - Ks. Edmund Michalski MSF, który podziękował przede wszystkim za braterską atmosferę w czasie Kapituły, za wszelkie dzieła, prowadzone przez Polską Prowincję. Podziękował za ogrom pracy wykonanej przez ustępujący Zarząd Prowincjalny, a szczególnie Księdzu Prowincjałowi. Nowemu Zarządowi życzył, by mógł się cieszyć wsparciem całej Prowincji. Przekazał pozdrowienia dla wszystkich Współbraci, szczególnie dla starszych i chorych.
Następnie uczestnicy Kapituły udali się na wspólną Eucharystię, której przewodniczył nowo wybrany Prowincjał Ks. Adam Sobczyk MSF.

W kazaniu powiedział do współbraci, że czasami próbujemy na własnych barkach udźwignąć zadania nam powierzone, ale lepiej jest, jeśli to, co mamy, ofiarujemy Jezusowi, tak jak uczynili to ludzie w wysłuchanej Ewangelii, a wówczas Jezus to niewiele, co mu ofiarujemy, pomnoży swoim błogosławieństwem, tak jak rozmnożył chleb na pustkowi, którym nakarmił kilka tysięcy ludzi. Zachęcił, byśmy potrafili zaufać Jezusowi, bo jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam?
Przed błogosławieństwem ustępujący Ks. Prowincjał Marian Kołodziejczyk MSF ogłosił:

Zamykam Kapitułę Prowincjalną 2013 Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

===

05.04.2013 r. - w Górce Klasztornej wystawione zostało ostatnie w tym roku Misterium Męki Pańskiej. Na Misterium przybyło około 800 osób. Mszy św. na rozpoczęcie Misterium przewodniczył Ks. Prowincjał Marian Kołodziejczyk MSF, a w roli Jezusa wystąpił Ks. Marek Gubernat MSF, tegoroczny odtwórca tej roli.
Następnego dnia, w niedzielę, odprawiona została uroczysta Msza św. na zakończenie Misterium Męki Pańskiej 2013. We Mszy św. uczestniczyli wszczyscy aktorzy w strojach, w których grali swoje role w Misterium. Mszy przewodniczył w stroju Jezusa Ks. Marek Gubernat MSF.


MARZEC

23 i 24.03.2013 r. - Wszyscy wiemy, jaką aurą przywitała nas tegoroczna wiosna. Wiele miejscowości zasypanych śniegiem, temperatura dochodząca miejscami do minus dwudziestu stopni. Wcale nie lepiej wyglądało w Górce Klasztornej, gdzie w dniach 23 i 24 marca miało zostać wystawione Misterium Męki Pańskiej. Ks. Kazimierz Świderski MSF - Rektor Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej postawił aktorom z troski o ich zdrowie pytanie, czy aby nie odwołać tym razem Misterium ze względu na warunki atmosferyczne? Pytanie to było tym bardziej zasadne, że przed tygodniem, choć temperatura była wyższa, to na Misterium przybyło zaledwie siedmiuset ludzi, a teraz, kiedy jest jeszcze zimniej, to nie wiadomo, czy w ogóle ktoś przybędzie. Zresztą podobnie uczyniono w Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie, gdzie również odwołano Misterium Męki Pańskiej ze względu na zimową pogodę. Każdy zapytany aktor odpowiedział, że nawet jeśli miałaby przyjechać garstka ludzi, to i tych trzeba uszanować, bo skoro oni podejmą pielgrzymi trud, to i aktorzy spełnią swoją rolę. Jakby na potwierdzenie podjętej decyzji w czwartek i w piątek przed Misterium ludzie zainteresowani obejrzeniem Męki Pańskiej w wykonaniu mieszkańców parafii p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej, zaczęli telefonować do Sanktuarium z zapewnieniem, że nie odwołują zgłoszeń, że przybędą na Misterium. Tak też się stało - w sobotę i w Niedzielę Palmową w Misterium uczestniczyłow sumie około dwóch tysięcy odważnych ludzi z różnych stron Polski. Odważnych, bo przecież zima nie odpuściła i choć świeciło słońce, to na termometrach było minus siedem stopni. I tak oto Misterium, przy minusowej temperaturze odbyło się i w sobotę i w niedzielę, podobnie jak przez te wszystkie 30 lat od czasu wystawienia pierwszego Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej w 1984 r.
Ks. Marek Gubernat - Misjonarz Świętej Rodziny, który w tym roku debiutował w roli Jezusa, przeszedł poważny test odpornościowy, na szczęście zniósł go bardzo dobrze. Podobnie aktorzy stawili czoła temu trudnemu, mroźnemu wyzwaniu.
Mszy św. tak w sobotę, jak i w Niedzielę Palmową na rozpoczęcie Misterium przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Prowincjał Marian Kołodziejczyk MSF. Ksiądz Prowincjał również wielokrotnie w minionych latach odgrywał w Misterium rolę Jezusa i zaznał na własnej skórze tego wszystkiego, z czym się wiąże rola Jezusa w tak trudnych warunkach pogodowych. On też podziękował i wyraził wielkie uznanie dla odwagi wszystkich pielgrzymów i aktorów, którzy mimo zimowej wiosny uczestniczyli w Misterium, dając dowód swej miłości do Boga i wyrażając w ten sposób swą głęboką wiarę.

16.03.2013 r. – na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej odbyło się pierwsze w tym roku przedstawienie Misterium Męki Pańskiej. W roli Jezusa zadebiutował Misjonarz Świętej Rodziny - Ks. Marek Gubernat MSF z parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Złotowie, a pozostałe role jak każdego roku obsadzili wierni sanktuaryjnej parafii.
Mszy św. na rozpoczęcie przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Prowincjał Marian Kołodziejczyk MSF. Choć pogoda była słoneczna, to jednak ze względu na niską temperaturę (0oC) Msza św. została odprawiona w świątyni, a nie jak to jest w tradycji, na zewnątrz. Niesprzyjająca pogoda była zapewne przyczyną faktu, że na to pierwsze tegoroczne Misterium przyjechało zaledwie 700 osób.
Kolejne przedstawienia Misterium Męki Pańskiej zostaną wystawione: 23, 24 marca i 6 kwietnia 2013 r.

08.03.2013 r. - zakończyła się wizytacja generalna w Norwegii. Ks. Generał Edmund Jan Michalski MSF w dniach od 28 lutego do 08 marca 2013 r. w ramach wizytacji generalnej Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny odwiedził Północną Norwegię, w której od 28 lat w diecezji Tromso pracują Misjonarze Świętej Rodziny z Polski (w chwili obecnej jest ich pięciu). Jednym z punktów programu była Msza św. koncelebrowana w katedrze w Tromso – najbardziej na północ położonej katedrze świata. Mszy św. przewodniczył Nuncjusz Apostolski na kraje skandynawskie Ks. Abp Henryk Józef Nowacki. W koncelebrze Mszę św. sprawowali J.E. Ks. Bp Berislav Grgić (biskup i prałat Tromso), Ks. Edmund Jan Michalski MSF (Przełożony Generalny Misjonarzy Świętej Rodziny), a także Ks. Prałat Torbjorn Olsen (ekonom diecezjalny) oraz Ks. Marek Michalski MSF (Rektor wspólnoty MSF w Norwegii, a zarazem proboszcz tamtejszej parafii). Po Mszy św. Ksiądz Generał wraz z księżmi biskupami spotkał się ze wspólnotą parafialną Tromso.
Obszar Diecezji Tromso (a właściwie Niezależnej Prałatury) jest niezwykle rozległy, równy niemal połowie terytorium Polski. Do diecezji tej należy również Spitzbergen, który oddalony jest od Tromso o około 1,5 godz. lotu samolotem. Każdorazowy proboszcz parafii w Tromso odwiedza Spitzbergen 3 razy w roku. W ramach jednej z tych wizyt 04 marca Ksiądz Generał wraz z Nuncjuszem Apostolskim oraz Ks. Bp. Berislavem Grgić’em i Rektorem a zarazem proboszczem parafii w Tromso udali się na Spitzbergen liniowym samolotem. Po przybyciu do Longyearbyen zostali przyjęci bardzo serdecznie przez proboszcza luterańskiej parafii pastora Leif Magne Helgesena, z którym współpraca ekumeniczna układa się bardzo dobrze.
Następnie udali się do Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie, gdzie pracuje 10 polarników z Polski. Tam też, na Przylądku Wilczka, w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych (przy minus 250 C i bardzo silnym wietrze) została odprawiona Msza św.
Po Mszy św. oraz obiedzie spożytym wspólnie z polarnikami na stacji polarnej powrócili do Longyearbyen, gdzie w kościele luterańskim została odprawiona katolicka Msza św. Na Mszę przybyło około 40 mieszkańców Longyearbyen, wśród których było pięciu katolików. Po Mszy św. odbyło się spotkanie z tamtejszą wspólnotą, a następnie biskupi, Ksiądz Generał i pozostali uczestnicy wyprawy spotkali się z gubernatorem Spitzbergenu.
Po powrocie do Tromso 07 marca miał miejsce dzień skupienia tamtejszej Wspólnoty Misjonarzy Świętej Rodziny, w czasie którego Ksiądz Generał przeprowadził rozmowy wizytacyjne ze współbraćmi. Przełożony Generalny powrócił do Rzymu w sobotę 09 marca br.

04.03.2013 r. – Ks. Henryk Sawarski MSF - Prowincjał Prowincji Malgaskiej MSF przybył do Polski i spotkał się z Zarządem Prowincjalnym Polskiej Prowincji MSF. W trakcie spotkania zwrócił się z prośbą do Polskiej Prowincji o wsparcie modlitewne, personalne i materialne. Obie strony wyraziły wolę dalszej współpracy pomiędzy Prowincjami.
Ks. Prowincjał Henryk Sawarski MSF w związku z pragnieniem wprowadzenia na powrót w Prowincji MSF na Madagaskarze pełnego stroju zakonnego, tj. sutanny, pasa i krzyża misyjnego, poprosił Polską Prowincję o pomoc w przeprowadzeniu tego założenia. W darze od Polskiej Prowincji otrzymał w pierwszej turze kilka misyjnych krzyży i pasy zakonne dla kleryków, mających w tym roku złożyć wieczystą profesję oraz dla tych alumnów, którzy już złożyli śluby wieczyste. W czasie najbliższej kapituły nadzwyczajnej Prowincji Malgaskiej rozważona zostanie propozycja, by wszyscy kapłani tej prowincji przyjęli na powrót pełny strój zakonny, tak jak to przed kilkoma laty zrobiła prowincja Misjonarzy Świętej Rodziny na Kalimantanie w Indonezji.
Polska Prowincja MSF od lat wysyła do pracy na Madagaskarze swoich misjonarzy. W chwili obecnej do pracy w tym kraju przygotowuje się kolejny kapłan z Polskiej Prowincji, który odbywa roczny kurs języka francuskiego w Prowincji Francuskiej MSF. Na Madagaskarze pracuje również jeden brat zakonny z Polskiej Prowincji. Spośród tych, którzy zostali włączeni do Prowincji Malgaskiej wywodzi się obecny Prowincjał Malgaski - Ks. Henryk Sawarski MSF, a także Ks. Bp Zygmunt Robaszkiewicz MSF - ordynariusz Diecezji Morombe.
Prowincja Malgaska MSF liczy obecnie 38 kapłanów w tym 28 rodzimych, 2 kapłanów ze Szwajcarii (to właśnie Szwajcarzy byli pierwszymi Misjonarzami Świętej Rodziny na Madagaskarze), 2 z Francji oraz 5 kapłanów, wywodzących się z Polskiej Prowincji MSF. Prowincja Malgaska liczy 33 kleryków, 2 braci zakonnych, 1 diakona, 9 nowicjuszy, 13 postulantów oraz 24 aspirantów. Nowy Zarząd Prowincjalny pragnie wzmocnić formację zasadniczą kleryków, kładąc przede wszystkim akcent na duchowy rozwój alumnów oraz otworzyć prowincję na pracę misyjną (wyjazd misjonarzy z Madagaskaru do pracy w Beninie), a także doprowadzić do usamodzielnienia finansowego prowincji.


LUTY

21/22.02.2013 r. – cyklon uderzył wprost w Morombe – stolicę diecezji, gdzie ordynariuszem jest Ks. Bp Zygmunt Robaszkiewicz MSF. Siła wiatru z deszczem była do 250 km/godz. Powstało bardzo dużo zniszczeń. Samo Morombe wygląda jak po wojnie. Mówi się, że jest zniszczone w 70%. Jest też wiele zniszczeń w całej zachodniej części diecezji, a więc: Andavadoaka, Ambahikily, Ankiliabo, Befandriana.

07.02.2013 r. - zakończyła się wizytacja generalna w Papui Nowej Gwinei. W czasie wizytacji, która rozpoczęła się 01 lutego 2013 r., Ks. Edmund Michalski MSF - Przełożony Generalny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny odwiedził na poszczególnych placówkach misyjnych wszystkich misjonarzy, należących do Polskiej Prowincji, a pracujących w Papui Nowej Gwinei: Ks. Rektora Bogdana Cofalika MSF i Ks. Krzysztofa Stachowiaka MSF (pracujący na terenie Diecezji Goroka) oraz Ks. Dariusza Kałużę MSF, Ks. Stanisława Banasińskiego MSF, Ks. Damiana Szumskiego MSF i najmłodszego w Papui misjonarza Ks. Krzysztofa Sokoła MSF, który przybył na PNG w grudniu 2012 r. (pracujący w Diecezji Mendi). W czasie wizytacji Ks. Generał spotkał się z biskupami obydwu diecezji: Ks. Francesco Sarego SVD - biskupem Diecezji Goroka oraz z Ks. Donaldem Lippertem OFM Cap, biskupem Diecezji Mendi. Obaj biskupi wyrazili wdzięczność za pracę polskich misjonarzy i prosili o kolejnych misjonarzy, którzy podjęliby misyjną działalność w ich diecezjach.
Wielką radość sprawił Ks. Generałowi ogromny misyjny entuzjazm pracujących w Papui Nowej Gwinei misjonarzy, pomimo licznych trudności, a nawet niebezpieczeństw, jakie napotykają w ich misyjnych działaniach. Piękne świadectwo o pracy polskich misjonarzy Świętej Rodziny na Papui złożyli tubylcy, którzy okazywali ogromną wdzięczność za pracę misjonarzy, ukazujących im Boga. W czasie każdego niemal spotkania z tubylcami prosili oni usilnie Ks. Generała, by nie zabierać im misjonarzy i nie zostawiać ich samych, a wręcz przeciwnie, by przysyłać kolejnych, tak samo dobrych misjonarzy, bo oni sami są jeszcze zbyt słabi, by móc podołać trudnościom, jakie napotykają , także ze strony sekt, które często są bardzo agresywne w stosunku do Kościoła katolickiego. Wielu z nich niedawno przyjęło chrzest, niedawno się nawróciło - potrzebują umocnienia w wierze, mają wiele pytań, na które oczekują odpowiedzi od ich duchowych przewodników - misjonarzy.
Ks. Generał wyraził w podsumowaniu wizytacji nadzieję, że ta wizyta, choć krótka, będzie umocnieniem dla misjonarzy Świętej Rodziny, że odczują na nowo, iż tam w tych trudnych warukach klimatycznych i kulturowych są bardzo potrzebni. Ks. Generał zachęcił Współbraci, by pomimo wielu zadań misyjnych mieli zawsze czas na modlitwę, podtrzymywanie świadomości bycia zakonnikami, a także wspólnotowe spotkania ze współbraćmi, które z pewnością stanowią źródło siły i oparcia do dalszej misji...

06-07.02.2013 r. – w Kazimierzu Biskupim odbyło się XIII Sympozjum Teologiczne zatytułowane: „Rodzina środowiskiem wiary”, a zorganizowane przez:
Zakład Teologii Moralnej i Duchowości WT UAM, WSD MSF, PWT Oddział Konin, Duszpasterstwo Diecezji Włocławskiej i Referat Rodzin Polskiej Prowincji MSF.
Sympozjum objęte zostało patronatem honorowym przez J.E. Ks. Bpa Wiesława Meringa, Ks. Generała Edmunda Michalskiego MSF oraz Janusza Puszkarka – Wójta Gminy Kazimierz Biskupi.
Mszy św. na rozpoczęcie sympozjum przewodniczył i słowo Boże wygłosił J.E. Ks. Bp Wiesław Mering. W zagadnienia sympozjum wprowadził Ks. Prof. UAM Dr Hab. Jacek Hadryś - Prodziekan Wydziału Teologicznego UAM. Prelegentami byli: Ks. Prof. Dr Hab. Paweł Bortkiewicz TChr, (WT UAM Poznań); Dr Monika Waluś (WT UKSW Warszawa), Ks Prof. UKSW Dr Hab. Mieczysław Ozorowski; Dr Iwona Zielonka (Płock); Prof. UAM Dr Hab. Krzysztof Stachewicz; Ks. Dr Hab. Adam Sobczyk MSF (WT UMK Toruń); Dr Leszek Kukułka (Ruch Equipes Notre-Dame, Rybnik); Ks. Dr Kazimierz Kurek SDB (Płock); Ks. Dr Andrzej Pryba MSF (WT UAM Poznań); Ks. Dr Hab. Andrzej Bohdanowicz (WT UAM Poznań); Ks. Dr Władysław Szewczyk (WSR UKSW Warszawa); Ks. Dr Józef Młyński (WSR UKSW Warszawa); Ks. Prof. Dr Hab. Henryk Krzysteczko (WT UŚ Katowice).
Słowo na otwarcie i zakończenie sympozjum wygłosił Przełożony Prowincjalny Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny Ks. Marian Kołodziejczyk MSF.
Zarząd Prowincjalny MSF składa serdeczne podziękowanie na ręce Ks. dra Andrzeja Pryby MSF oraz na ręce Ks. Rektora dra Adama Bajorskiego MSF i wszystkich Współbraci, którzy przyczynili się do przygotowania i organizacji sympozjum.

04.02.2013 r. - w tym dniu tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego w Diecezji Mińsko-Mohylewskiej na Białorusi pod hasłem: "Co to jest tożsamość życia zakonnego? Zakonnicy zapleczem Diecezji Mińsko-Mohylewskiej" obchodzono w Dzierżyńsku u Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii p.w. Św. Anny. Do Dzierżyńska przybyło blisko 60 zakonników i zakonnic z terenu Diecezji. Przybyłych gości w progach świątyni przywitał Ks. Ryszard Pierzchała MSF - proboszcz, a zarazem rektor domu zakonnego MSF w Dzierżyńsku.
Do wspólnej modlitwy zakonników zaprosił Metropolita Mińsko-Mohylewski J.E. Ks. Abp Tadeusz Kondrusiewicz. On też przewodniczył Mszy św. i wygłosił słowo Boże, w którym podkreślił znaczenie życia konsekrowanego w historii Białorusi. Zaznaczył, że do rozwoju kościoła niezmiernie przyczynia się bezinteresowna służba zakonników i zakonnic. W swym kazaniu J.E. Ks. Abp Tadeusz Kondrusiewicz wyraził głęboką wdzięczność i uznanie osobom konsekrowanym za ich wkład w odrodzenie kościoła na Białorusi, który przez trzy pokolenia cierpiał prześladowania.
Tradycyjnie w czasie Mszy św. osoby konsekrowane odnowiły śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Na wspólnym spotkaniu konferencję dla zebranych wygłosił Ks. Adam Samsel - Misjonarz Świętej Rodziny, który oparł swoją wypowiedź na dokumentach Kościoła i nauczaniu papieży. W swym wystąpieniu przytoczył przykłady ze swej wieloletniej misyjnej pracy w Papui Nowej Gwinei. Podkreślił, że w życiu zakonnika i zakonnicy niezwykle ważną jest ścisła więź z Chrystusem. Życie zakonne jest darem, charyzmatem, który Bóg daje człowiekowi, by dzielił się nim z innymi. Poza tym podkreślił, że osoby konsekrowane winny dbać o to, by swoją postawą dawać dobry przykład, ponieważ jest to o wiele bardziej przemawiąjące do młodych ludzi, aniżeli realizacja licznych inicjatyw. Zachęcił osoby zakonne, by pamiętać o swojej tożsamości w Kościele: "przez konsekrację człowiek staje się nowym człowiekiem, wpatrzonym w Chrystusa. Bóg wzywa nas do kontynuowania misji Chrystusa, do tego, by Jezus stawał się obecny w świecie przez nasze życie i czyny".


STYCZEŃ

28.01-01.02.2013 r. – w Bąblinie odbyły się rekolekcje zakonne dla Misjonarzy Świętej Rodziny, które wygłosił O. dr Wacław Chomik OFM, były Prowincjał franciszkanów. Temat rekolekcji był następujący: Posłuszeństwo Maryi jako wzór konsekracji zakonnej. W rekolekcjach uczestniczyło 43 Współbraci (37 kapłanów na czele z Ks. Prowincjałem Marianem Kołodziejczykiem MSF oraz 6 braci zakonnych).

05/06.01.2013 r. – na Jasnej Górze odbyło się czuwanie modlitewne pielgrzymki świderskiej, zorganizowane przez Ks. Jerzego Sołtysiaka MSF. Pasterce przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Wiceprowincjał Adam Sobczyk MSF.

05.01.2013 r. - do Polski przybył Ks. Generał Edmund Michalski MSF, który wraz z Prowincjałem Polskiej Prowincji Ks. Marianem Kołodziejczykiem MSF uda się na kapitułę prowincjalną Prowincji Niemieckiej MSF, która odbędzie się w dniach od 07 do 10 stycznia 2013 r.