MSF


CONGREGATIO MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA

MISJE


IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT

POWOŁANIA


WYCHOWANIE DO SŁUŻBY BOGU I LUDZIOM

RODZINY


FORMOWANIE RODZIN DLA KRÓLESTWA BOŻEGO

PATRONKA


MATKA BOŻA Z LA SALETTE

Zarządy
i oficjałowie

Struktura zgromadzenia

Nasze domy

Gdzie posługujemy

Aktualności

Newsy z życia prowincji

Dla kandydatów

Strefa powołaniowych dla młdoych

Jan Berthier MS

Strona o Janie Berthier

ZAPRASZAMY NA NASZE REKOLEKCJE I AKCJE

Rekolekcje Referatu Powołaniowego

Image

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

O ZGROMADZENIU

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28 września 1895 roku w Grave w Holandii. Zostało założone przez francuskiego kapłana, Sługę Bożego – Ks. Jana Berthier MS.

O. Berthier dał naszej wspólnocie zakonnej nazwę Świętej Rodziny i podał nam ją za wzór. Nasz sposób życia musi być przeniknięty jej duchem. Ojciec Berthier określa go jako ducha wzajemnego szacunku, posłuszeństwa, miłości bliźniego, pobożności, pokory, pracowitości, ubóstwa i czystości.

Ten wzór wyciska piętno na naszej duchowości. W Świętej Rodzinie wzrastał nasz Pan Jezus Chrystus. W Niej uwidoczniło się zwrócenie się Boga ku ludziom i w Niej znalazła najjaśniejszy wyraz odpowiedź człowieka na dar Boży. Święta Rodzina przez swoje wspólne wsłuchiwanie się w wolę Bożą i przekazywanie Jego darów określa nasz misjonarski sposób życia i działania. Jej jedność w Bogu jest dla naszej wspólnoty zakonnej wezwaniem do braterskiej jedności, ludzkiej otwartości i gościnności, a zarazem także zleceniem, by wszystkich ludzi doprowadzić do jednej rodziny Ojca.

100 FILMÓW NA 100-LECIE

ETAPY FORMACJI MSF