• MSF

  ZGROMADZENIE MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY
 • MSF

  CONGREGATIO MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA
 • MISJE

  IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT
 • POWOŁANIA

  WYCHOWANIE DO SŁUŻBY BOGU I LUDZIOM
 • RODZINY

  FORMOWANIE RODZIN DLA KRÓLESTWA BOŻEGO
 • PATRONKA

  MATKA BOŻA Z LA SALETTE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
image

ZARZĄDY
I OFICJAŁOWIE

Poznaj strukturę Zgromadzenia Czytaj więcej
image

INFORMACJE
DLA KANDYDATÓW

Sekcja powołaniowa
dla młodych
Czytaj więcej
image

PROJEKTY UNIJNE

Projekty współfinansowane
przez Unię Europejską
Czytaj więcej
 • 1
 • SENTENCJE OJCA ZAŁOŻYCIELA JANA BERTHIER

  Niemniej możemy sobie zadawać pytanie
  czy lepiej kształcić miernych księży, czy wcale ich nie kształcić?
  Dlatego trzeba doprowadzić do ukształtowania prawdziwych,
  wykształconych księży, a zwłaszcza cnotliwych.
 • SENTENCJE OJCA ZAŁOŻYCIELA JANA BERTHIER

  Klasztory, w których wszyscy starają się naśladować Świętą Rodzinę,
  są przedsionkiem Nieba.
  Tu próbujemy czegoś, co smakuje jak radość Wybrańców.
 • SENTENCJE OJCA ZAŁOŻYCIELA JANA BERTHIER

  Miłość czyni z Ziemi Niebo.
  W Niebie jest doskonała miłość bliźniego w miłości Boga.
  Nienawiść i podziały czynią z Ziemi piekło.
 • 1
 • 2
 • 3

O ZGROMADZENIU

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28 września 1895 roku w Grave w Holandii. Zostało założone przez francuskiego kapłana, Sługę Bożego – Ks. Jana Berthier MS.

O. Berthier dał naszej wspólnocie zakonnej nazwę Świętej Rodziny i podał nam ją za wzór. Nasz sposób życia musi być przeniknięty jej duchem. Ojciec Berthier określa go jako ducha wzajemnego szacunku, posłuszeństwa, miłości bliźniego, pobożności, pokory, pracowitości, ubóstwa i czystości.

Ten wzór wyciska piętno na naszej duchowości. W Świętej Rodzinie wzrastał nasz Pan Jezus Chrystus. W Niej uwidoczniło się zwrócenie się Boga ku ludziom i w Niej znalazła najjaśniejszy wyraz odpowiedź człowieka na dar Boży. Święta Rodzina przez swoje wspólne wsłuchiwanie się w wolę Bożą i przekazywanie Jego darów określa nasz misjonarski sposób życia i działania. Jej jedność w Bogu jest dla naszej wspólnoty zakonnej wezwaniem do braterskiej jedności, ludzkiej otwartości i gościnności, a zarazem także zleceniem, by wszystkich ludzi doprowadzić do jednej rodziny Ojca.

Poznaj całą historię...

image

image

image

image

ETAPY FORMACJI MSF

 
 • image

  POSTULAT

 • image

  NOWICJAT

 • image

  PRACE I ZADANIA

 • image

  PIERWSZE ŚLUBY ZAKONNE

 • image

  SEMINARIUM

 • image

  ŚLUBY WIECZYSTE

 • image

  ŚWIĘCENIA DIAKONATU

 • image

  ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

 • image

  POSŁUGA W KOŚCIELE

 • 1

ŚP. KS. BRONISŁAW KARTANOWICZ MSF

20 listopada 2015

Dnia 20 listopada 2015 r. w szpitalu w Kościerzynie zmarł w wieku 88 lat ks. Bronisław Kartanowicz MSF

Przeżył 67 lat w zakonie oraz 60 lat w kapłaństwie. Urodził się 15 stycznia 1927 r., w miejscowości Ażubale, na wileńszczyźnie, w wielodzietnej, rolniczej rodzinie Jana i Heleny. Ochrzczony został 02 lutego tego samego roku w parafii Konwaliszki. W 1939 r. ukończył szkołę podstawową w Dziewieniszkach. Z nastaniem wojny pracował przez 1 rok na roli a następnie w latach 1940–1942 uczył się w szkole rosyjskiej. W 1941 roku po śmierci ojca rodzina rozeszła się na różne strony świata.

W domu został tylko Bronisław z matką, bratem i siostrą. Już wtedy, jak napisał w swoim życiorysie: "ciągle prosiłem Pana Boga o powołanie, abym kiedyś mógł poświęcić się służbie Bożej", "abym mógł zostać kapłanem-misjonarzem". W 1942 roku wyjechał do Wilna, gdzie ukończył 3 klasy gimnazjalne. W grudniu 1944 r. został "tymczasowo zatrzymany", wywieziony do ZSRR i osadzony w więzieniu w Zagłębiu Donieckim. Przebywał tam do października 1945 r. W 1946 r. zostawiając swoich bliskich sam przyjechał do Polski, do Gdańska. Tutaj dokończył swoją edukację szkolną. W 1948 r. wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny rozpoczynając swój nowicjat w Górce Klasztornej. W Bąblinie, 8 grudnia 1949 r. złożył pierwsze śluby zakonne a 3 lata później – śluby wieczyste.

Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych studiował przez 4 lata w seminarium diecezjalnym w Pelplinie. Następnie, w latach 1953–1955, w seminarium Misjonarzy Świętej Rodziny w Szczytnej Kłodzkiej. Po skończonych studiach 19 czerwca 1955 r. we Wrocławiu przyjął święcenia kapłańskie.

Po święceniach został skierowany do pracy w Górce Klasztornej w charakterze kapłana–misjonarza, profesora matematyki i spowiednika scholastykatu. Rok później został przeniesiony wraz z całym scholastykatem do Kazimierza Biskupiego i tam dalej pełnił te same funkcje. W 1957 r. został z powrotem przeniesiony do Górki Klasztornej i mianowany prefektem Niższego Seminarium Duchownego oraz Prefektem Gimnazjum w Łobżenicy a w 1959 r. objął urząd Przełożonego Domowego w Górce Klasztornej. Po skończeniu trzyletniej kadencji przełożeństwa, w 1962 r. został mianowany Magistrem Scholastykatu i wykładowcą w Bąblinie, a rok później przeniesiony do Kazimierza Biskupiego.

Z dniem 07.02.1964 r. został mianowany Dyrektorem Misji Polskiej Prowincji MSF i funkcję tę pełnił przez 16 lat, tj. do końca 1979 r. W tym czasie kierowana przez niego Ekipa Rekolekcyjno-Misyjna, podobnie zresztą jak dzisiaj, miała tak wiele zamówień na misje i rekolekcje, że misjonarze nie byli w stanie sprostać wszystkim prośbom i musieli wielu Proboszczom odmawiać.

W czerwcu 1986 r. Ks. Bronisław wyraził gotowość wyjazdu do Kanady celem podjęcia pracy duszpasterskiej w diecezji Prince Albert. Celem przygotowania się do tego wyjazdu został odwołany z Ekipy Rekolekcyjno-Misyjnej i skierowany do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie został na 3 lata zaangażowany na stanowisko ojca duchownego tegoż Centrum. W 1989 r. wyjechał w końcu do Kanady, do Saskatoon. Pracował tam głównie wśród Polonii, w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej. W 2013 r., po 24 latach pracy w Kanadzie, wrócił na stałe do Polski i zamieszkał w domu zakonnym w Wielkim Klinczu. 19 czerwca br. obchodził w Wielkim Klinczu swój jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich.

Ks. Bronisław dość poważnie chorował przez wiele lat, nigdy jednak nie skarżył się z tego powodu. Był to nowotwór, który powoli niszczył jego ciało i coraz bardziej odbierał mu siły. Po długim zmaganiu się z chorobą zmarł 20 listopada 2015 r.

Pogrzeb śp. Ks. Bronisława Kartanowicza MSF odbył się w Wielkim Klinczu. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF. Słowo Boże wygłosił Ks. Bogusław Jaworowski MSF, obecny Dyrektor Ekipy Misyjno-Rekolekcyjnej. Na miejsce wiecznego spoczynku kondukt żałobny poprowadził Ks. Piotr Pietrzyk MSF, Rektor domu zakonnego i Proboszcz parafii pw. Św. Rodziny w Wielkim Klinczu. W tej ostatniej drodze towarzyszyli Zmarłemu, kapłani, bracia zakonni, klerycy, nowicjusze, najbliższa rodzina i wierni z Wielkiego Klincza. Na sam koniec, jak zawsze to czynimy żegnając naszego Współbrata, odśpiewaliśmy hymn: " Matko ma, Zakonie mój, dla Cię życie me, dla Cię prac mych znój. Matko ma, Zakonie mój jam na wieki syn, jam na wieki Twój…"

(Opracował Ks. Grzegorz Kałdowski MSF, sekr. prow.)