• MSF

  ZGROMADZENIE MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY
 • MSF

  CONGREGATIO MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA
 • MISJE

  IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT
 • POWOŁANIA

  WYCHOWANIE DO SŁUŻBY BOGU I LUDZIOM
 • RODZINY

  FORMOWANIE RODZIN DLA KRÓLESTWA BOŻEGO
 • PATRONKA

  MATKA BOŻA Z LA SALETTE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
image

ZARZĄDY
I OFICJAŁOWIE

Poznaj strukturę Zgromadzenia Czytaj więcej
image

INFORMACJE
DLA KANDYDATÓW

Sekcja powołaniowa
dla młodych
Czytaj więcej
image

PROJEKTY UNIJNE

Projekty współfinansowane
przez Unię Europejską
Czytaj więcej
 • 1
 • SENTENCJE OJCA ZAŁOŻYCIELA JANA BERTHIER

  Niemniej możemy sobie zadawać pytanie
  czy lepiej kształcić miernych księży, czy wcale ich nie kształcić?
  Dlatego trzeba doprowadzić do ukształtowania prawdziwych,
  wykształconych księży, a zwłaszcza cnotliwych.
 • SENTENCJE OJCA ZAŁOŻYCIELA JANA BERTHIER

  Klasztory, w których wszyscy starają się naśladować Świętą Rodzinę,
  są przedsionkiem Nieba.
  Tu próbujemy czegoś, co smakuje jak radość Wybrańców.
 • SENTENCJE OJCA ZAŁOŻYCIELA JANA BERTHIER

  Miłość czyni z Ziemi Niebo.
  W Niebie jest doskonała miłość bliźniego w miłości Boga.
  Nienawiść i podziały czynią z Ziemi piekło.
 • 1
 • 2
 • 3

O ZGROMADZENIU

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28 września 1895 roku w Grave w Holandii. Zostało założone przez francuskiego kapłana, Sługę Bożego – Ks. Jana Berthier MS.

O. Berthier dał naszej wspólnocie zakonnej nazwę Świętej Rodziny i podał nam ją za wzór. Nasz sposób życia musi być przeniknięty jej duchem. Ojciec Berthier określa go jako ducha wzajemnego szacunku, posłuszeństwa, miłości bliźniego, pobożności, pokory, pracowitości, ubóstwa i czystości.

Ten wzór wyciska piętno na naszej duchowości. W Świętej Rodzinie wzrastał nasz Pan Jezus Chrystus. W Niej uwidoczniło się zwrócenie się Boga ku ludziom i w Niej znalazła najjaśniejszy wyraz odpowiedź człowieka na dar Boży. Święta Rodzina przez swoje wspólne wsłuchiwanie się w wolę Bożą i przekazywanie Jego darów określa nasz misjonarski sposób życia i działania. Jej jedność w Bogu jest dla naszej wspólnoty zakonnej wezwaniem do braterskiej jedności, ludzkiej otwartości i gościnności, a zarazem także zleceniem, by wszystkich ludzi doprowadzić do jednej rodziny Ojca.

Poznaj całą historię...

image

image

image

image

ETAPY FORMACJI MSF

 
 • image

  POSTULAT

 • image

  NOWICJAT

 • image

  PRACE I ZADANIA

 • image

  PIERWSZE ŚLUBY ZAKONNE

 • image

  SEMINARIUM

 • image

  ŚLUBY WIECZYSTE

 • image

  ŚWIĘCENIA DIAKONATU

 • image

  ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

 • image

  POSŁUGA W KOŚCIELE

 • 1

RADA PROWINCJI, BĄBLIN

17–19 listopada 2015

W Bąblinie w dniach 17–19 listopada 2015 r., odbyła się Rada Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny.

W Radzie uczestniczyli: Zarząd Prowincjalny Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny na czele z Ks. Prowincjałem Adamem Józefem Sobczykiem MSF, wszyscy przełożeni domów zakonnych w Polsce i poza jej granicami (Austria, Białoruś, Czechy, Niemcy, Norwegia), odpowiedzialni za poszczególne agendy oraz formatorzy i zaproszeni goście. Temat Rady Prowincji był kontynuacją trzyletniego cyklu i brzmiał następująco: Ślub posłuszeństwa a praktyka życia zakonnego MSF.

Uczestnicy Rady Prowincji wysłuchali relacji z poszczególnych placówek oraz wykładu Ks. mgr lic. Michała Krycha MSF – Prawny wymiar ślubu posłuszeństwa. Następnie w kilku grupach podjęto dyskusję nad osobistym i wspólnotowym przeżywaniem ślubu posłuszeństwa oraz nad ważnymi dla Polskiej Prowincji MSF tematami wynikającymi z życia codziennego, jak np. profesjonalna opieka nad chorymi i starszymi współbraćmi czy też jak wzmocnić jeszcze wysiłki wszystkich współbraci w celu pozyskania nowych powołań oraz jakie tematy miałyby w szczególny sposób wybrzmieć na Kapitule Prowincjalnej, która odbędzie się w przyszłym roku.

W ramach troski o formację osobistą i właściwe funkcjonowanie naszych wspólnot uczestnicy Rady Prowincji wysłuchali referatu pani psycholog i terapeuty mgr Urszuli Nowak na temat współczesnych uzależnień i destrukcyjnego jego wpływu na życie, tak osobiste, jak i wspólnotowe.

W czasie obrad zaprezentowany został także film zrobiony przez pana reżysera Konstantego Kulika na temat pracy Misjonarzy Świętej Rodziny na rzecz rodzin, prowadzonej w pięciu ośrodkach rekolekcyjnych do tego przysposobionych tj.: Bąblin, Ciechocinek, Górka Klasztorna, Kazimierz Biskupi i Szczytna Kłodzka.

Na zakończenie Rady Prowincji Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF podziękował wszystkim za owocny udział w obradach i udzielił wszystkim błogosławieństwa na dalsze wysiłki w wypełnianiu powierzonych obowiązków oraz na szczęśliwy powrót do swoich wspólnot.