• MSF

  ZGROMADZENIE MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY
 • MSF

  CONGREGATIO MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA
 • MISJE

  IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT
 • POWOŁANIA

  WYCHOWANIE DO SŁUŻBY BOGU I LUDZIOM
 • RODZINY

  FORMOWANIE RODZIN DLA KRÓLESTWA BOŻEGO
 • PATRONKA

  MATKA BOŻA Z LA SALETTE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
image

ZARZĄDY
I OFICJAŁOWIE

Poznaj strukturę Zgromadzenia Czytaj więcej
image

INFORMACJE
DLA KANDYDATÓW

Sekcja powołaniowa
dla młodych
Czytaj więcej
image

PROJEKTY UNIJNE

Projekty współfinansowane
przez Unię Europejską
Czytaj więcej
 • 1
 • SENTENCJE OJCA ZAŁOŻYCIELA JANA BERTHIER

  Niemniej możemy sobie zadawać pytanie
  czy lepiej kształcić miernych księży, czy wcale ich nie kształcić?
  Dlatego trzeba doprowadzić do ukształtowania prawdziwych,
  wykształconych księży, a zwłaszcza cnotliwych.
 • SENTENCJE OJCA ZAŁOŻYCIELA JANA BERTHIER

  Klasztory, w których wszyscy starają się naśladować Świętą Rodzinę,
  są przedsionkiem Nieba.
  Tu próbujemy czegoś, co smakuje jak radość Wybrańców.
 • SENTENCJE OJCA ZAŁOŻYCIELA JANA BERTHIER

  Miłość czyni z Ziemi Niebo.
  W Niebie jest doskonała miłość bliźniego w miłości Boga.
  Nienawiść i podziały czynią z Ziemi piekło.
 • 1
 • 2
 • 3

O ZGROMADZENIU

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28 września 1895 roku w Grave w Holandii. Zostało założone przez francuskiego kapłana, Sługę Bożego – Ks. Jana Berthier MS.

O. Berthier dał naszej wspólnocie zakonnej nazwę Świętej Rodziny i podał nam ją za wzór. Nasz sposób życia musi być przeniknięty jej duchem. Ojciec Berthier określa go jako ducha wzajemnego szacunku, posłuszeństwa, miłości bliźniego, pobożności, pokory, pracowitości, ubóstwa i czystości.

Ten wzór wyciska piętno na naszej duchowości. W Świętej Rodzinie wzrastał nasz Pan Jezus Chrystus. W Niej uwidoczniło się zwrócenie się Boga ku ludziom i w Niej znalazła najjaśniejszy wyraz odpowiedź człowieka na dar Boży. Święta Rodzina przez swoje wspólne wsłuchiwanie się w wolę Bożą i przekazywanie Jego darów określa nasz misjonarski sposób życia i działania. Jej jedność w Bogu jest dla naszej wspólnoty zakonnej wezwaniem do braterskiej jedności, ludzkiej otwartości i gościnności, a zarazem także zleceniem, by wszystkich ludzi doprowadzić do jednej rodziny Ojca.

Poznaj całą historię...

image

image

image

image

ETAPY FORMACJI MSF

 
 • image

  POSTULAT

 • image

  NOWICJAT

 • image

  PRACE I ZADANIA

 • image

  PIERWSZE ŚLUBY ZAKONNE

 • image

  SEMINARIUM

 • image

  ŚLUBY WIECZYSTE

 • image

  ŚWIĘCENIA DIAKONATU

 • image

  ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

 • image

  POSŁUGA W KOŚCIELE

 • 1

23.02.2018R. ZMARŁ KS. MARIAN JAŚKIEWICZ MSF

Wspomnienie śp. Ks. Mariana Jaśkiewicza MSF (28.02.1941 - 23.02.2018 r.)

Śp. Ks. Marian Bronisław Jaśkiewicz MSF urodził się 28.02.1941r. w Grębowie, w rodzinie chłopskiej, w diecezji sandomierskiej. Po edukacji podstawowej uczył się w Liceum Pedagogicznym w Rozwadowie, po ukończeniu którego podjął pracę jako nauczyciel. Nauczając dzieci jednocześnie sam kontynuował naukę studiując matematykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Rzeszowie. Jak napisał w swoim życiorysie, praca ta nie dawała mu jednak zadowolenia, gdyż od najmłodszych lat pragnął służyć Bogu.

 Pragnienie to postanowił zrealizować składając, w wieku 33 lat, prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Przyjęty do Zgromadzenia rozpoczął 28.08.1974r. postulat w Bąblinie, a kilka dni później tamże swój nowicjat, który zakończył złożonymi ślubami na jeden rok w 1975r. Po trzech latach w Kazimierzu Biskupim na wieczność poświęcił swoje życie Bogu w stanie zakonnym, a po pięciu przyjął święcenia kapłańskie 13.05.1980r.      

Przez pierwsze sześć lat kapłańskiego życia zajmował się formacją kandydatów do Zgromadzenia w Nowicjacie; najpierw jako socjusz a później jako Mistrz Nowicjatu. W 1986r. został Sekretarzem Prowincjalnym, a od sierpnia 1987r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Rodziny przy Domu Generalnym w Rzymie. Po zakończeniu pracy w Rzymie (01.09.1999r.) pomocą duszpasterską wspierał dom zakonny w Złotowie. Wkrótce został Rektorem tegoż domu i proboszczem parafii; przez dwa lata był jednocześnie kapelanem Hospicjum. Po upływie 3 kadencji Rektora, został przeniesiony do Żernicy, z przeznaczeniem do pomocy duszpasterskiej (01.08.2009r.). Po kilku miesiącach na krótki czas został mianowany administratorem naszej parafii w Gliwicach, po czym powrócił do Żernicy. Od 01.09.2010r. Pomocą duszpasterską wspierał dom zakonny i parafię w Rzeszowie. Biskup Rzeszowski mianował go egzorcystą; posługę tę pełnił przez kilka lat, dopóki zdrowie na to pozwalało.

               W ostatnich latach stan zdrowia Ks. Mariana zaczął się pogarszać. W Rzeszowie przeżył zawał serca, zmagał się z cukrzycą. Kolejne zabiegi, konsultacje medyczne, okazywały się niezbędne i coraz trudniejsze do zniesienia. Jak wspomina jego ostatni Rektor: był w tym wszystkim bardzo delikatny, nie chciał obciążać współbraci swoją coraz większą niemocą. W dniu, w którym miał iść do szpitala, wczesnym rankiem, w piątek 23.02.2018r., odszedł z tego świata po wieczną nagrodę do domu Ojca. 28 lutego skończyłby 77 rok życia. Zmarł w 43. roku życia zakonnego i 38. roku kapłaństwa.

W poniedziałek, 26 lutego, miała miejsce w parafii rzeszowskiej Msza św. , której przewodniczył Biskup Senior diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny. We wtorek, 27 lutego, zgodnie z wolą zmarłego, ostatnie pożegnanie i złożenie ciała do grobu odbyło się w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej. Niech spoczywa w pokoju…